• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

värnskatt

Bara valtaktik att behålla den skadliga värnskatten

Benny Johanssons bild
mån, 2011-03-21 12:00 av Benny Johansson
I Dagens Industri skriver ordförandena för Saco och TCO om värnskatten. Skälet till att regeringen inte vill avskaffa den är risken för påståenden om att de gynnar höginkomsttagarna. Så är det säkerligen. Samtidigt blir allt fler är överens om att värnskatten är till nackdel för landets totala ekonomi. Tänk om den poängen istället blev huvudpunkt i regeringens retorik.

I artikeln får regeringen också beröm. Den höjde 2009 inkomstgränsen för när statlig skatt ska tas ut. Det för med sig att högst 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig skatt. Men, säger artikelförfattarna, av de som arbetar heltid betalar nästan 30 procent statlig skatt och av heltidsarbetande med akademisk utbildning är det nästan hälften som betalar statlig skatt.

Det anmärkningsvärda med detta är att senast nu Långtidsutredningen menar att skatten är kontraproduktiv. Arbetstid och produktivitet skulle öka, om värnskatten tas bort,  så att skatteintäkterna inte förändras negativt.

Att straffbeskatta utbildning och ansvarstagande på arbetsplatserna är naturligtvis i längden ekonomiskt vansinne, skriver de båda ordförandena.

Dessutom är det faktiskt värre än de skriver. I socialförsäkringssystemet tar man ut avgifter med en procent av inkomsten. Däremot är det så att det inkomstbortfall man försäkras mot har ett tak. Av heltidsarbetande akademiker är det inte många som får det tänkta inkomstbortfallet täckt. Avgifter över tak är också i praktiken en skatt. Det behöver också uppmärksammas när skatterna diskuteras!

Hög tid att slopa värnskatten

Benny Johanssons bild
tors, 2011-02-17 08:24 av Benny Johansson
Debatten om den s.k. värnskatten var heldöd en tid. Den infördes av (S). Den skulle avskaffas av Alliansens första regering. Sen började Reinfeldt och Borg att älska den och debatten dog.

Nu har frågan om värnskattens varande höjt sig så att den åter börjar synas på den politiska radarskärmen. Inom Alliansregeringen har den ifrågasatts av flera företrädare, dock ej (M). Idag har SvD en Brännpunktsartikel: Hög tid att slopa värnskatten. Det spännande med artikeln är att den är skriven av 17 moderata kommunalråd.

Det visar att alla inom (M) inte älskar värnskatten lika mycket som Borg och Reinfeldt. Och varför skulle de göra det? Dessa bådas försvar av den skatt som de en gång velat avskaffa är omöjlig att förstå, annat än som ett röstfiske i socialdemokratiskt vatten.

Att debatten tagit fart ska också Långtidsutredningen honoreras för. De hävdade nyligen att ett avskaffande av värnskatten till och med kan bli en vinst för statskassan. Vilket också de 17 moderata kommunalråden återger.

Nu kanske man vågar hoppas att debatten fortsätter och att värnskatten förpassas till skattehistorien.