• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Unionen

Möjlighet till dubbelanslutning upphör

Benny Johanssons bild
mån, 2013-03-18 17:25 av Benny Johansson
I många år har Akademikerförbundens medlemmar inom industrins område kunnat vara medlemmar både i sitt förbund och i Unionen (tidigare i SIF) till priset av en avgift. Skälen för denna särlösning har med tiden tunnats ut. Nu upplever Akademikerförbunden att nackdelarna för medlemmarna överväger.

Det förs en diskussion där begreppen "Facket tycker...", "Facket säger..." eller "Facket gör..." är vanliga. Men - det finns inte ett fack med gemensam ideologi och gemensamma åsikter, även om det naturligtvis finns många gemensamma nämnare.

Akademikerförbunden finns för att tillvarata akademikers intressen. Vi konstaterar att vi har olika syn jämfört med Unionen på betydelsen av akademikers kompetens, karriärutveckling och lön. Civilekonomerna och akademikerförbunden lyfter fram den enskildes egen förmåga att föra sina löneförhandlingar, -/samtal och de avtal vi förhandlar fram beskriver hur en process ska gå till. Till medlemmens stöd har vi den bästa lönestatistiken för akademiker; vi har seminarier i hur man för lönesamtal, vi har material på hemsidan och vi har en individuell service som kan ge fakta och goda råd. [Civilekonomernas jourer får väldigt goda betyg när vi frågar medlemmarna om upplevd service]. Den som får låga eller inga lyft ska ha tydliga anvisningar om vilka brister som finns i vederbörandes sätt att fullfölja sina arbetsuppgifter och därmed en anvisning om hur hen kan komma igen i kommande förhandlingar.

För att kunna driva denna linje på företagen är det viktigt att det är tydligt vilka som är medlemmar i Civilekonomerna och andra Akademikerförbund. Ju fler som väljer vår väg ju lättare är det att åstadkomma en lönepolitik som ligger i tiden.

Synen på kompetensutveckling skiljer sig också. Vi menar att även de som har en akademisk grundutbildning behöver och ska genomgå kompetensutveckling och att individen också har ett ansvar för sin egen kompetensutveckling. Kompetensutveckling ska styras av verksamhetens behov och individens förutsättningar - oavsett om man har en akademisk grundexamen eller inte. Kompetensutveckling ska inte förhandlas utifrån något slags rättvisetänkande.

Det är elva Akademikerförbund som idag har sänt en gemensam uppsägningsskrivelse till Unionen. Möjligheten att vara medlem både i ett Akademikerförbund och i Unionen upphör den 1 juli 2013.

Den gemensamma insatsen från Akademikerförbundens sida visar att det finns en tydlig gemensam uppfattning från Akademikerförbundens sida om behovet av att lyfta akademikernas kunskaper och villkor. Nu är det medlemmarna som ska välja var de känner att de har sina sympatier. Medlemskap i en facklig organisation handlar inte bara om att jämföra medlemsförmåner - det handlar om vilka värderingar som i långa loppet ger bäst resultat för - i det här fallet - akademiker.

Civilekonomerna - förbundet för civilekonomer och ekonomer.

Nytecknade avtal inom industrin och varsel om konflikt inom handeln

Gästs bild
tis, 2010-03-23 18:45 av Gäst
Det blev en händelserik helg och en lika dramatisk start på den nya veckan. Vid tvåtiden i lördags natt kom beskedet att Sveriges Ingenjörer (som företräder Saco-förbunden) och Unionen träffat kollektivavtal med Teknikarbetsgivarna och Industri & Kemi-gruppen. IF Metall har dock inte tecknat avtal ännu och därför varslade LO-förbundet Handels i måndags om strejk inför påskhandeln i syfte att trycka på i avtalsförhand-lingarna inom handelssektorn och, indirekt, i industriförhandlingarna .

De nytecknade avtalen inom industrin är på 18 månader med två lönerevisioner om tillsammans lägst 2,6% i löneökning för perioden. Dessutom ska 0,2% av lönesumman per år avsättas till kompetensutveckling (dvs 0,3% totalt under perioden) och ytterligare en månad med föräldralön (utfyllnad av föräldrapenningen) ges till föräldralediga. För Akademikernas del finns också enligt avtalet den nya möjligheten att lokalt träffa  kollektivavtal om att en annan lönemodell nämligen helt lokal lönebildning utan löneökningssiffror angivna och med individuell lönesättning efter lönesamtal. Det krävs dock att det finns lokal akademikerförening på arbetsplatsen och att man träffar ett särskilt avtal om saken. På detta sätt ges en möjlighet att testa om arbetsgivarnas fagra ord om lokal lönebildning och nollavtal fungerar i praktiken inom industrisektorn.

Det som kanske överraskade en smula var att IF Metall inte var med i båten och träffade avtal samtidigt. Redan i fredags kom ju beskedet att man lagt ner förhandlingarna och skickat hem sin delegation samtidigt som Sveriges Ingenjörer och Unionen förhandlade vidare för fullt.  Många har också reagerat på att det nu tycks som en spricka har uppstått mellan LO-förbunden å ena sidan och TCO- och Saco-förbunden å andra sidan. 

Man påstår att det väletablerade och framgångsrika fackliga samarbetet inom industrin, som lett till ett sammanhållet Industriavtal och reallöneökningar i lång följd av år, nu skulle vara ett minne blott. Är det korrekt?

Njaej, är mitt enkla svar på den frågan. Visst har tjänstemännen och Saco nu gått före och för första gången tecknat avtal utan att vänta på IF Metall och LO-förbunden. Detta är unikt. Men årets avtalsrörelse är också rätt unik. Exempelvis genom att Sveriges ekonomi nu är så tudelad. Delar av landet är dessutom hårdare märkt av konjunkturen än andra. Stora delar av industrin går  fortfarande uruselt (särskilt tillverknings- och exportindustrin) samtidigt som andra delar går bra (exempelvis råvaruindustrin). Hemmamarknaderna, dvs handels- och tjänstesektorerna, går riktigt bra, delvis på grund av regeringens stimulansåtgärder som gör att vanligt folk har mer pengar i plånboken att röra sig med.  Det har med andra ord inte varit särskilt lätt för parterna att enas om hur stort löneökningsutrymme den svenska ekonomin tål. Speciellt inte om man har industrin som utgångspunkt.

Varför tecknade då inte IF Metall också avtal i lördags natt tillsammans med tjänstemännen och akademikerna? 

Det finns, som jag kan se det, främst tre skäl: 

1) Den främsta orsaken till detta är LO:s strikta påbud om avtalssamordning mellan sina medlemsförbund. Inom LO var man uppenbarligen livrädda för att få ett för lågt satt "märke" från Industrin som resten av arbetsmarknaden skulle tvingas ärva.  Istället har man centralt från LO tagit det taktiska beslutet att låta handeln försöka få till ett märke  som kan gälla för LO-området och som är högre än vad man hade kunnat pressa fram på industrins område.

2) Den andra faktorn är frågan om kringgående av företrädelserätten genom inhyrning via bemanningsföretag. Frågan har topp-prioritet för LO-förbunden, särskilt inom industrin, samtidigt som man var långt ifrån en samsyn mellan parterna hur man ska hantera frågan.

3) Den tredje viktiga frågan var avtalsperiodens längd.  LO  var inte intresserade av att inom industrin acceptera en avtalsperiod som avvek från det gängse dvs, två eller tre år med en stor sammanhållen avtalsrörelse inför nytt avtal. Man ser hellre en sammanhållen avtalsrörelse på vårkanten, där industrin går i täten, och vill helst ha ett 22 månaders-avtal.

 

Har de träffade avtalen inom industrin inneburit att det nu satts ett så kallat märke på 2,6%?

Njaej, är mitt enkla svar även på denna fråga. Det betyder att man enats om en löneökningstakt som industrin tål att hålla för de närmaste 18 månaderna för tjänstemän och akademiker. Inget annat. Nya avtal som träffas framöver kan bli på både kortare och längre avtalstid än de 18 månader som man enats om inom industrin. Procentsatsen för löneökningarna kan därför bli både högre eller  lägre för andra avtalsområden och för andra grupper beroende på avtalstid. Inom handeln, som nu är på tapeten i och med Handelsanställdas förbunds varslade strejk inför påsken, finns också andra viktiga frågor att lösa som till exempel rätten till heltid, en viktig fråga för LO-förbunden generellt.

De närmaste dagarna kommer vi att bli varse om avtalssamordningen inom Svenskt Näringsliv gör det möjligt för Svensk Handel att teckna avtal med Handelsanställdas förbund eller om man måste avvakta en överenskommelse med IF Metall inom industrin. Och i så fall på vilken nivå detta avtal inom handeln kommer att hamna på?

Min gissning är att vi kommer slippa strejk inom handeln eftersom man kommer att träffa avtal innan dess. Detta avtal kommer dessutom troligen mer får effekten av ett märke för framtida avtal än de två avtal som redan tecknats inom industrin. Detta både för LO-området och för tjänstemän och akademiker.  Jag gissar också att vi kommer att se längre avtalsperiod inom handeln och dessutom med löneökningsnivåer på en  högre nivå än industrins 2,6%. Vad tror ni? 

 

Parterna i nya diskussioner

Gästs bild
tis, 2010-03-16 13:43 av Gäst
Knappt hade bläcket torkat från mitt senaste blogginlägg när jag mycket glädjande fick meddelande om att parterna nu satt sig vid förhandlingsbordet igen.

Igår fortsatte, enligt mina uppgifter,  överläggningarna mellan parterna till långt inpå natten.  I ett rum satt arbetsgivarna i förhandlingar med tjänstemännen, dvs Unionen och Sveriges Ingenjörer samtidigt som diskussionerna med LO-förbundet IF Metall försegick separat i ett annat rum.  Samtidigt fanns också delegationerna, med valda branschrepresentanter, i närheten för att biträda förhandlingarna. Dialogen avbröts frampå nattkröken för att återupptas igen nu på förmiddagen.

 Att passivt från parterna avvakta nya bud från OpO och föra en dialog via mellanhand är helt uppenbart inte den mest konstruktiva förhandlingsmetoden när tiden, som nu,  är mycket knapp. Det är därför mycket glädjande att parterna nu tycks prata direkt med varandra igen. Låt oss hoppas att man hittar konstruktiva lösningar på de problem som jag erfar främst finns på bordet idag:

  1.  Löneökningsnivån
  2. Avtalsperiodens längd
  3. Tidpunkten för lönerevisionen
  4. Frågan om kringgående av LAS genom inhyrning via bemanningsbolag.

För att undvika varsel och en eventuell konflikt inom handeln till påskhelgen bör man få till ett avtal imorgon onsdag eller allra senast innnan måndag. Vad tror ni? Kommer parterna att lyckas med det?