• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Trygghetsrådet TRR

Omdiskuterade regler föremål för förhandlingar

Benny Johanssons bild
tors, 2011-11-03 11:24 av Benny Johansson
PTK och Svenskt Näringsliv inleder förhandlingar om ett flertal viktiga frågor. Civilekonomerna är medlemmar i PTK och därför berörs medlemmar i företag med kollektivavtal av förhandlingarnas resultat. Men det är ingen lätt resa som nu börjar.

Att Svenskt Näringsliv länge propagerat mot turordningsreglerna är väl känt. Många miljoner har lagts ner och metoderna har många gånger varit ytterst diskutabla. En gemensam rapport Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal presenterades i juni av PTK och Svenskt Näringsliv.

Inom PTK drog vi slutsatsen av rapporten att företagen inte upplever turordningsreglerna som ett stort problem. Svenskt Näringsliv har pekat på att företag upplever att de förlorar kompetens genom dagens regelverk.

Från PTK:s sida finns det andra frågor, som är viktiga. Omställning, dvs den goda verksamhet som Trygghetsrådet bedriver för att uppsagda tjänstemän ska få nytt arbete, är så framgångsrik att den bör utvecklas. Visstidsanställda tjänstemän omfattas inte idag, vilket PTK vill ändra på. PTK har också argumenterat för att personer som blir uppsagda på grund av ohälsa ska kunna omfattas av omställning.

Kompetensutveckling blir allt viktigare. Den enskilde har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling. Det är lätt att inte prioritera den i vardagen. När företagen går bra saknas tid, när de går dåligt saknas pengar. Pröva att avtala om framtida kompetensutveckling redan när du anställs!

Nu ska parterna förhandla i dessa viktiga, känsliga och laddade frågor. Det vore väldigt bra för en fortsatt konstruktiv samverkan mellan parterna om de går att lösa. Det kräver nya avtal. Det kan också kräva nya synsätt. Kompetens som blir fel på en arbetsplats kan vara väldigt rätt på en annan. Trygghetsrådet gör här utmärkta insatser.

Även omställningsavtalet har tidigare varit föremål för attacker från arbetsgivarhåll. Om en överenskommelse ska kunna träffas måste det finnas övertygande utfästelser att nästa led i arbetsgivarnas strategi inte är att montera ned den, i så fall, nyss träffade överenskommelsen.

Förhandlingar innebär alltid ett givande och ett tagande. Med det förarbete som gjorts och de komponenter som nu är föremål för förhandling finns förutsättningar att en gemensam lösning ska kunna nås.

Arbetsmarknaden för tjänstemän förbättras

Benny Johanssons bild
tis, 2011-06-07 14:14 av Benny Johansson
Nio av tio uppsagda tjänstemän går vidare till ny försörjning. Det meddelar Trygghetsrådet TRR, som är vana att redovisa bra siffror för verksamheten. Service- och tjänstesektorn rekryterar flest tjänstemän.

De mest eftertraktade yrkesgrupperna just nu är ingenjörer och ekonomer, enligt TRR Rekryteringsservice.

Erfarenhet börjar värderas - andelen uppsagda tjänstemän 50 år och äldre som har fått ny anställning har ökat med tio procentenheter jämfört med hur det var för ett år sedan. TRR:s VD, Calle Leinar, uttrycker belåtenhet med detta.

Egna kontakter är den vanligaste vägen in i ett nytt arbete. Sex av tio har tagit sig vidare den vägen. Elva procent har gått via bemannings- och rekryteringsföretag.

Civil- och andra ekonomer är väl lämpade att få jobb i den tjänstesektor som nu växer. Det är också glädjande att längre erfarenhet börjar uppskattas. I andra änden växer traineeprogrammen och många nyexaminerade förefaller att ha lätt att få arbete just nu. Arbetslösheten sjunker, från redan låga nivåer, bland Civilekonomernas medlemmar. Just nu är det med andra ord positivt för de flesta på arbetsmarknaden. Det är roligt att kunna förmedla den typen av nyheter.

Idel positiva siffror från Trygghetsrådet TRR

Benny Johanssons bild
tis, 2011-03-01 13:56 av Benny Johansson
Trygghetsrådet, TRR, ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Det är inrättat av parterna för att hjälpa uppsagda i företag med kollektivavtal att få nytt arbete. Nio av tio som kommer till TRR får nytt arbete.

Den första glädjesiffran i TRR:s statistik för 2010 är att antalet tjänstemän som sökte stöd 2010 nästan halverades jämfört med året innan - 14 862 jämfört med 26 970.

Att 86 procent får nytt arbete är också ett väldigt bra betyg på verksamheten. Vi är vana vid att TRR redovisar höga tal över hur det går för de som kommer till TRR. Detta har varit till stor gagn för Civilekonomernas och andra akademiker- och tjänstemannaförbund. Ett lysande resultat av vad parterna kan uträtta.

En annan positiv utveckling är att i åldersgruppen 50 år och äldre, som sökt sig till TRR, har andelen som fått nytt arbete ökat från 28 procent 2009 till 34 procent 2010. Fortfarande finns det mycket att göra för åldersgruppen 50+ trots detta.

Det är viktigt att TRR:s goda resultat får spridning. Detta är verklig och konkret nytta för uppsagda tjänstemän. En konkret nytta som inte funnits om inte parterna kommit överens i förhandlingar och avsatt pengar för verksamheten. Medlemsnytta helt enkelt.