• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

trygghetsråd

Individerna och det föränderliga arbetslivet

Benny Johanssons bild
tis, 2012-09-11 09:36 av Benny Johansson
Förhandlingar inleds mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett utökat omställningsavtal. Omställningsavtalet ger, för anställda i företag med kollektivavtal, konkret hjälp i samband med personalneddragningar. Företag och medarbetare har gemensamma behov av en väl fungerande omställning.

Alla vet inte att det konkreta stöd som går att få när företag gör neddragningar, t.ex. avgångsersättning och hjälp från Trygghetsråd, är en följd av kollektivavtal mellan parterna.

Svenskt Näringsliv och PTK (till vilket Civilekonomerna hör) inleder nu förhandlingar om ett utökat omställningsavtal. Eftersom individens anställningsbarhet och företagens konkurrenskraft är intimt länkade till frågor om kompetens och kompetensutveckling är även dessa frågor föremål för förhandlingarna. Svenskt Näringsliv har också satsat sin gamla favorit om turordningsreglerna i förhandlingspotten.

I ett utökat omställningsavtal vill PTK att även visstidsanställda och personer som sags upp på grund av ohälsa ska få tillgång till Trygghetsrådets stöd vid arbetslöshet.

Kompetensutveckling är viktig för att individen ska vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden. Kompetensutveckling gynnar företagen och minskar individens risk för arbetslöshet. Det är viktigt att inse att även medarbetare med akademisk grundexamen behöver fortsatt kompetensutveckling under arbetslivet.

Förhandlingarna inleds i en saklig och lugn stämning, vilket bl.a. framgår av Svenskt Näringslivs hemsida. Det är bra eftersom tonläget från Svenskt Näringslivs sida varit orimligt högt när det gäller turordningsfrågorna. Nu har undersökningar som parterna gjort gemensamt visat att i praktiken är dessa regler inget problem för företagen.

Tempot i frågan är högt. Parterna har tidigare "klämt på" varann i de tidigare s.k. huvudavtalsförhandlingarna. Därmed borde alla argument och stötestenar vara väl kända.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år

Samförstånd präglar uppsägningsförhandlingar

Benny Johanssons bild
ons, 2012-03-07 16:50 av Benny Johansson
Uppsägningar kan ske på två grunder - arbetsbrist eller personliga skäl. Ju tidigare Civilekonomerna kopplas in i förhandlingarna ju snabbare och smidigare kan parterna finna en lösning i samförstånd.

En uppsägning är oftast en stor negativ händelse för den berörde, men kan också i ett längre perspektiv leda till bedömningen att det skedda var bra. Karriären byter inriktning eller i vart fall byter man arbetsplats. Särskilt för chefer är den smärtsamma erfarenheten viktig om  de själva ska säga upp medarbetare.

Sedan år 2005 har Civilekonomerna haft ungefär 400 ärenden årligen som rört upphörande av anställning.  Enklast är det att komma överens med arbetsgivare som är med i en arbetsgivarorganisation, men det finns också många exempel på att oorganiserade arbetsgivare vill avsluta anställningen med en snabbt framförhandlad samförståndslösning.

Ofta är det, enligt vår erfarenhet, orsaken till att en tvist  uppstått som är avgörande för viljan att hitta en samförståndslösning. Det spelar också roll hur arbetsgivaren har hanterat ärendet i inledningen, arbetstagarens vilja att gå vidare och möjligheten att hitta ett nytt arbete. Det är många aspekter som vägs in i dessa turbulenta situationer, som våra ombudsmän är vana att arbeta med. Det är oftast enklast att komma överens innan arbetsgivaren har vidtagit en formell arbetsrättslig åtgärd. Ju tidigare Civilekonomerna kopplas in - desto bättre är det.

För att öka antalet lösningar där parterna gemensamt kommer överens om hur formerna för att medlemmen slutar kan ökade möjligheter till omställning vara bra. De skulle då gälla oavsett uppsägningsgrund. För medlemmar i företag med kollektivavtal finns trygghetsråd inom olika branscher. Dessa gör ett väldigt bra arbete, men träder enbart in i arbetsbristsituationer. Ett stort antal medlemmar finns också på företag utan kollektivavtal. I de fallen måste eventuella omställningsåtgärder ingå i förhandlingen och bekostas i varje enskilt fall av arbetsgivaren. Till trygghetsråden betalar man medlemsavgift löpande.

Ytterligare möjligheter att öka samförståndslösningarna är, som jag sa ovan, att vi kan komma in tidigt i processen.

Till grund för uppsägningsförhandlingar finns lagar och avtal. För att kunna föra dem på ett bra sätt krävs också kunskap om praxis på arbetsmarknaden. Inte minst krävs inlevelse och stor förståelse för de känslor som medlemmen, men också ofta företagets representanter, har i dessa ärenden.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.