• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Teknikföretagen

Lagen om anställningsskydd kritiseras av Svenskt Näringsliv

Benny Johanssons bild
ons, 2012-10-03 16:27 av Benny Johansson
Igår var Svenskt Näringsliv ute med en debattartikel i deras främsta gren: Kritik av Lagen om Anställningsskydd (LAS). Teknikföretagens förhandlingschef har idag varit ute i debatten i samma ämne. Det pågår samtidigt förhandlingar mellan PTK och Svenskt Näringsliv om omställning, kompetensutveckling och turordningsreglerna, som är en del av LAS, som kritiserats av Svenskt Näringsliv och deras medlemsorganisationer. Alla som kan förhandlingar och honorerar förhandlingsetik vet att normalt sett gör man inga stora utspel offentligt i de frågor som är föremål för förhandling.

Avtal klara utan konflikt

Benny Johanssons bild
mån, 2011-12-12 16:43 av Benny Johansson
Årets avtalsförhandlingar på industrisidan har präglats av att parterna stått ovanligt långt ifrån varandra. Det har inte bara gällt parternas yrkanden och bud, utan det har handlat om hela den ekonomiska analysen. Länge såg det ut som om någon form av konfliktåtgärder var oundvikliga. Nu blev det - tidigt imorse - avtal utan konflikt. Avtalet ger 3,0 procent på 14 månader.

Konfliktvapnet skall alltid användas med väldigt stor försiktighet. Det gynnar det fortsatta samarbetet mellan parterna att ett avtal kunde tecknas utan konfliktåtgärder. Tidpunkten för en konflikt - både vad gäller konjunktur och tid på året - är dessutom dålig.

Arbetsgivarsidan tycker att det blivit en dyr uppgörelse i förhållande till den ekonomiska utvecklingen. Ulf Bengtsson, som är ordförande för Sveriges Ingenjörer, säger: Vi är glada att vi nu har kunnat teckna avtal som vi dels räknar med kommer att ge medlemmarna välförtjänta reallöneökningar, dels utgör ett realistiskt märke för den svenska arbetsmarknaden.

Uttalandena speglar de åsiktskillnader som hela tiden funnits mellan parterna. Arbetsgivarsidan valde att skriva på för att ett avtalslöst läge bedöms förödande.

Industrins avtal är inte viktigt enbart för de 300 000 anställda. Industriavtalet innebär att industrin vill vara löneledande och lönenormerande. Det är i den internationellt konkurrensutsatta sektorn som utrymmet för vad samhällsekonomin tål ska förhandlas fram. I det avseendet fyller det nu framförhandlade avtalet en viktig roll. Alltför låga nivåer hade ökat risken för att andra områden skulle förhandla fram högre avtal. Tar man på sig ledartröjan får man också arbeta för att klungan hänger med. Det bör det nya avtalet kunna leva upp till.

 

Dags för parterna att förhandla på riktigt!

Gästs bild
mån, 2010-03-15 18:52 av Gäst
Ännu en händelserik avtalsförhandlingshelg är nu avklarad. Dessvärre utan att parterna kunnat närma sig varandra. Tvärtom verkar det nu som om man står ännu längre ifrån varandra än tidigare! Att ett nytt avtal kommer till stånd är parternas, inte OpO:s ansvar. Min uppfattning är därför att det nu är dags att sätta sig ner och på allvar prata avtal. Utan OpOs inblandning!

I lördags fick parterna ett nytt förslag ifrån OpO att ta ställning till. Besked skulle lämnas till medlarna senast söndag eftermiddag men redan på lördagkvällen hade Sverigs Ingenjörer  och Unionen tagit ställning: man tackade bestämt nej till budet som ansågs alltför lågt. Det usla budet som skulle ge lönehöjningar på i praktiken 0,5% för ett år med start 1 juli 2010, uppfattades av de fackliga parterna närmast som en provokation. En löneökning på 0,5% för en industriarbetare med en lön på 25 000 kr/mån blir ju futtiga 125 kr i påslag per individ.  Knappt ens värt  att fördela... Dessutom var det ett alltför lågt bud för att leda till reallönehöjningar då inflationen ju under perioden beräknas till betydligt mer än 0,5%.  

SvD beskriver på ett bra sätt hur läget ser ut just nu. Tonläget har helt klart höjts och det börjar utåt pratas om beredskap för konflikt. Nu är det rejält bråttom om industrin ska få sätta märket. Ska industrins avtal dessutom vara värt att följa för andra sektorer måste löneökningssiffran komma upp!

OpO har nu gjort två försök att nå fram till parterna. Det första förslaget, som kom förra helgen, avslogs av båda sidor. Den gångna helgens förslag, som knappast kan betraktas som ett seriöst försök att nå enighet,  avslogs av samtliga fackliga organisationer och accepterades av vissa arbetsgivareorganisationer (tex Teknikarbetsgivarna) men avslogs av andra (tex Skogsindustrierna).

Det är dags att sluta förlita sig på OpOs hjälp och börja förhandla direkt med varandra istället! Att ett nytt avtal kommer till stånd inom industrin är ju parternas, inte OpOs ansvar. Då är det också upp till parterna att visa att man är villiga att ta det ansvaret. Kom igen nu, snacka med varandra! Lös problemen! Och det snabbt...

 Samordning inom Svenskt Näringsliv i all ära men om inte parterna inom industrin lyckats göra upp inom några dagar går budet över till handeln. Förhandlarna inom handelssektorn  kommer inte  sitta och rulla tummarna! Handeln vill ju med alla medel undvika en strejk till påsk och kommer garanterat  se till att man har ett avtal på plats innan dess.  Fast det är kanske precis det Teknikarbetsgivarna och Svenskt Näringsliv vill? Skicka vidare ansvaret till en bransch som går bättre än "den  internationellt konkurrensutsatta sektorn". Fast man inte vågar säga det högt?

Yrkanden överlämnade inom Teknikavtalet

Gästs bild
tors, 2009-12-17 18:11 av Gäst
Idag har Facken inom industrin och Teknikföretagen träffats för att utväxla sina avtalsyrkanden. Äntligen är alltså avtalsrörelsen igång på allvar! Nu förbereds själva förhandlingarna som sätter igång i januari.

Uppladdningen har ju redan pågått i månader så några egentliga nyheter finns inte i yrkandena.

Arbetsgivarna, dvs Teknikföretagen, hänvisar till den pågående krisen för exportindustrin och vill träffa avtal utan centrala löneökningsnivåer och med kort bindningstid. 

Arbetstagarna, dvs Facken inom industrin (där Saco-förbunden representeras av Sveriges Ingenjörer) vill ha ett ettårigt avtal med en löneökningsnivå om 2,6%.  En viktig fråga är också den om att sätta stopp för en rundning av  företrädelserätten till återanställning för uppsagda genom inhyrning via bemanningsföretag. (Alltså den situation som debatterats flitigt de senaste veckorna bla genom exemplen Urban Outfitters och Euromaint.)

Nu väntar några veckor av julledighet och förberedelser för förhandlingar innan det är dags att sätta sig vid förhandlingsbordet i januari med siktet inställt på att ha ett nytt avtal klart innan den sista mars, då det nuvarande  avtalet löper ut.

Den närmaste tiden kommer också område efter område att följa efter och utväxla  sina respektive avtalsyrkanden. Näst ut, den 21/12,  är exempelvis IT och Telekom-sektorerna inom Almega-området. Dessa kollektivavtal löper ut samtidigt som Teknikavtalet och det ska därför bli spännande att se hur offensiva Almega är när det kommer till kritan.  Vågar man gå före Teknikavtalet? Almega har ju varit väldigt tydliga hittills i frågan om krav på lokal lönebildning och moderna löneavtal. Einar Humlin, förhandlingschef på Almega IT och Telekom-företagen, skriver på sin blogg att de centrala parterna ska vara garant för att den lokala lönebildningen i företagen ska hålla en hög kvalitet och att en bra lokal lönebildning i sin tur kräver starka parter.  Han skriver också att de avtalslösningar som parterna enas om ska vara stabila, långsiktiga och stärka förtroendet för avtalens intentioner.

På det stora hela delar Civilekonomerna (och de övriga Saco-förbunden) Almegas uppfattning vad gäller lokal lönebildning. Vi tycker också att lönen helst ska sättas på lokal nivå, efter lönesamtal mellan chef och medarbetare.  Vår erfarenhet är dock att arbetsgivarna, trots goda intentioner på central nivå, inte alls är mogna för helt lokal lönebildning utan centralt fastställda löneökningsnivåer. Först när arbetsgivarna är mogna för detta, och visat det i praktiken,  är vi villiga att gå bort från den nu gällande modellen för  IT och Telekom-området, nämligen lokal lönebildning med centralt fastställd  stupstock.

Även för industrisektorn anser vi det naturligtvis helt uteslutet med centrala avtal utan angivna löneökningsnivåer. Lokal lönebildning? - Javisst! Men med centralt skyddsnät som garanterar en reallöneökning för våra medlemmar. 

SKL:s linje för avtalsrörelsen fastslagen... inklusive motvillig bloggare?

Gästs bild
fre, 2009-12-11 16:35 av Gäst
Idag har den stora arbetsgivareorganisationen inom kommunala sektorn, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), presenterat sina utgångspunkter inför avtalsrörelsen. Långsiktighet är i fokus, vilket helt är på tvärs mot Teknikföretagens senaste uttalanden.

SKL slår fast att de vill ha långsiktiga avtal för att på så sätt värna välfärden och skapa stabilitet och trygghet inom kommunerna och landstingen. Inte heller de offentliga arbetsgivarna vill ha några löneökningssiffror fastställda i de centrala löneavtalen. Istället vill man att löneökningarna helt bestäms på lokal nivå.  Så långt ligger dessa krav i linje med vad arbetsgivarna inom den privata sektorn sedan länge skanderat.

För Civilekonomernas del innebär inte detta någon skillnad gentemot nuvarande avtal eftersom vi redan idag har sifferlösa avtal med lokal lönebildning  inom kommunerna och landstingen precis som inom statliga sektorn.

SKL betonar alltså långsiktighet och stabilitet i sina avtalskrav.  Man önskar, tillsammans med de fackliga motparterna, "ta ett gemensamt ansvar för att  teckna långsiktiga avtal som ger förutsättningar att skydda och utveckla välfärdssektorn och samtidigt värna jobben" säger Anders Knape som är ordförande i SKL. Samtidigt läser jag idag i tidningen Lag & Avtals särskilda nyhetsbrev om avtalsrörelsen att Anders Weihe från Teknikarbetsgivarna, uttalar sig om att det bara kan bli fråga om ett kort avtal denna gång eftersom "det inte finns utrymme för konstruktiva förhandlingar" med motparten.  Intressant att man har så olika syn på hur kollektivavtalsförhandlingar mellan två jämbördiga förhandlingsparter ska gå till...

En lustig detalj är att SKL också i samband med presentationen av sina avtalskrav också stolt meddelar att man kommer att vara öppnare än någonsin i den kommande avtalsrörelsen. Det är nämligen så att SKL:s förhandlingsordförande Ingela Gardner Sundström ska öppna en egen avtalsblogg... Undrar just var SKL fått den lysande idén ifrån?!  Det verkar dock inte som om den nya bloggerskan är särdeles van vid bloggmediet. Hon kan inte ens nämna någon favoritblogg och mellan raderna tycks hon inte heller överförtjust i tanken på att hon själv  ska blogga...

Jag kan lova att den här avtalsrörelsebloggerskan (jag själv alltså) brinner desto mer för bloggandet. Förhoppningsvis är detta också något som ni, kära läsare, märker.