• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

SvD

Hög tid att slopa värnskatten

Benny Johanssons bild
tors, 2011-02-17 08:24 av Benny Johansson
Debatten om den s.k. värnskatten var heldöd en tid. Den infördes av (S). Den skulle avskaffas av Alliansens första regering. Sen började Reinfeldt och Borg att älska den och debatten dog.

Nu har frågan om värnskattens varande höjt sig så att den åter börjar synas på den politiska radarskärmen. Inom Alliansregeringen har den ifrågasatts av flera företrädare, dock ej (M). Idag har SvD en Brännpunktsartikel: Hög tid att slopa värnskatten. Det spännande med artikeln är att den är skriven av 17 moderata kommunalråd.

Det visar att alla inom (M) inte älskar värnskatten lika mycket som Borg och Reinfeldt. Och varför skulle de göra det? Dessa bådas försvar av den skatt som de en gång velat avskaffa är omöjlig att förstå, annat än som ett röstfiske i socialdemokratiskt vatten.

Att debatten tagit fart ska också Långtidsutredningen honoreras för. De hävdade nyligen att ett avskaffande av värnskatten till och med kan bli en vinst för statskassan. Vilket också de 17 moderata kommunalråden återger.

Nu kanske man vågar hoppas att debatten fortsätter och att värnskatten förpassas till skattehistorien.

Oanvänt gödsel

Benny Johanssons bild
tors, 2011-02-10 09:25 av Benny Johansson
Riksrevisionen har uppmärksammat att de forskningsbidrag riksdagen beviljar inte används. Regeringens iver att prioritera spetsforskning framför satsningar på kvaliteten i grundutbildningen blir därför ett slag i luften.

Inte mindre än 12.8 miljarder, som skulle gått till s.k. spjutspetsforskning, är oanvända skriver SvD idag. Kritiken från Riksrevisionen verkar leda till att universiteten nu sätter alla klutar till för att "beta av de snabbt växande högarna". Blir detta genomtänkt?

Att sprida 12,8 miljarder bara för att "beta av högarna" känns som ett lättsinnigt agerande. Leder det till en omsorgsfull prövning - att skattemedel används på bästa sätt?

När man vattnar en hårt förtorkad jord vet alla att man ska göra det försiktigt och ta god tid på sig.

En jordmån som är i behov av både vatten och gödsel är grundutbildningen! Där finns det idag inte resurser för att upprätthålla ens en rimlig miniminivå av lärarledd undervisning inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området. Där finns inga högar med pengar att beta av.

Ta nu tillvara den uppkomna situationen! Satsa dessa miljarder, som uppenbarligen forskarvärlden klarat sig utan, på att höja kvaliteten i grundutbildningen. Det rycker inte undan mattan för den ordinarie forskning. Då växer också de plantor upp som vad det lider kan bli forskare. Då behövs pengarna.