• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

studerandeutskott

Vikten av studentengagemang

Benny Johanssons bild
mån, 2013-01-28 14:43 av Benny Johansson
"Att engagera sig innebär otroligt många positiva saker, bland annat att få träffa många intressanta människor från olika miljöer och dessutom få en unik chans att påverka din egen utbildning och framtid!" Det säger Izabelle Ellison, som är ordförande i Civilekonomernas Studerandeutskott. Hon berättar i denna blogg mer om utskottet och sitt personliga engagemang.

Civilekonomernas Studerandeutskott är ett av fyra utskott som Förbundsstyrelsen har som hjälp i sitt arbete med att leda förbundet mellan Fullmäktiges möten vartannat år. De övriga utskotten är: Arbetsmarknads-, Kommunikations- och Professions- och Utbildningsutskottet. Även i dessa utskott finns representanter för studerandemedlemmarna. Dessutom har förbundet Ekonomrepresentanter på de flesta lärosäten.

 

Det är roligt med det myckna engagemang som finns och Civilekonombloggen har fått en intervju med Izabelle Ellison.

 

Du är ordförande i Civilekonomernas studerandeutskott – vad innebär det?

Att vara ordförande i studerandeutskottet innebär att driva ekonomstudenters utbildningsfrågor internt i förbundet och externt i samråd med övrig verksamhet. Som ordförande leder jag utskottets möten då vi ses och representerar studenterna i förbundets styrelse.

 

Hur kom det sig att du tillfrågades och valde att tacka ja till uppdraget?

Jag har varit medlem i Civilekonomerna sedan jag började plugga och såg en annons där en ordförande söktes. Jag har alltid varit engagerad i utbildningsfrågor på mitt lärosäte och kände att det vore roligt att bli aktiv på regionalnivå, och därför skickade jag in en ansökan. Dessutom var jag sugen på en ny utmaning i mitt liv och tycke att uppdraget kändes spännande.

 

Vad gör ni i utskottet?

Utskottet arbetar med frågor som är relevanta för ekonomstudenter i Sverige, och därför arbetar vi med olika frågor beroende på vad som är aktuellt. Vi ses fyra gånger per termin för att diskutera och arbeta med frågorna tillsammans. Utöver detta deltar vi vid konferenser och utbildningstillfällen med exempelvis S.E.R.O och U9, som vi anser ha relevans för ekonomstudenterna. Just nu arbetar vi förfullt med att göra det enklare för ekonomstudenter att söka och aktivt ha praktik under sin studietid.

 

Civilekonomerna har ju också studeranderepresentanter på universiteten och högskolorna – består utskottet av dem?

Det stämmer, själva utskottet består dock inte av dessa studenter utan består av 9 stycken ledamöter som valts in till utskottets styrelse. Studeranderepresentanterna är dock väldigt viktiga för oss i utskottet och för hela studentverksamheten eftersom de är dessa som har den främsta kontakten med landets studenter.

 

Vad säger du till en student som vill engagera sig utöver att betala medlemsavgift till Civilekonomerna

Gör det! Att engagera sig innebär otroligt många positiva saker, bland annat kommer du att få träffa många intressanta människor från olika miljöer och dessutom får du en unik chans att påverka din egen utbildning och framtid!

 

Hur vanligt är det att studenter vill engagera sig i föreningsverksamhet?

Jag anser att ekonomstudenter idag är mycket engagerade i sin framtid och måna om att visa framfötterna. Det är nog vanligt att engagera sig i sitt universitets studentförening, men jag upplever att det är ovanligare att söka sig utanför denna. Många vet kanske inte vilka möjligheter det finns att söka sig utanför skolan och andra tycker kanske att det är läskigt att gå en egen väg. Jag är aktiv både på mitt lärosäte och i Civilekonomerna utanför skolan, och det har gett mig helt olika erfarenheter. Framförallt får jag chansen att träffa människor från hela Sverige genom Civilekonomerna och får uppleva massor av nya saker.

 

Vad tycker du att ditt engagemang tillför dig? Du får ju offra en del tid?

Visst får jag lägga ner tid på mitt engegemang, men jag lär mig otroligt mycket saker som jag aldrig skulle lärt mig i skolbänken. Mitt ordförandeskap i Civilekonomerna ger mig möjligheten att utveckla mitt ledarskap och att skapa en fantastiskt nätverk. Jag lär mig även mycket om utbildningsfrågor och hur Sveriges fackliga värld är uppbyggd, kunskap som jag kommer ha nytta av hela livet.

 

Är det viljan att påverka eller att få ett bra CV som dominerar som skäl för ditt engagemang?

Framförallt drivs mitt engegemang av att påverka ekonomstudenternas villkor och utbildning. Det är viktigt för mig att inte bara prata om att saker inte är bra, utan att försöka göra något åt det. Detta kan handla om små saker som en orättvist rättad tenta eller om stora saker som hur betygssystemet är uppbyggt. Kommer saker inte upp till ytan är det aldrig någon som kommer bry sig om det, och ännu mindre förändra det. Självklart är det roligt att få addera uppdrag till mitt CV, speciellt då jag är ung och inte har så mycket yrkeserfarenhet. Jag tror att engegemang vid sidan av studierna ger mig viktiga erfareheter som jag kan ha nytta av senare i arbetslivet.

 

När man blir yrkesverksam – tror du då att man vet att det finns sätt att bidra till Civilekonomernas verksamhet?

Jag tror att kunskapen hos hos studentmedlemmarna är låg om hur man kan bidra när man blir yrkesverksam. Dels tror jag att yrkeslivet fortfarande känns relativt långt bort för många studenter och att man inte börjat fundera på detta ännu.

 

Hur kan kunskapen ökas?

Kunskapen kan ökas genom att berätta för studenterna vad som finns att hämta och vad som finns att ge inom förbundet då man börjar arbeta. Civilekonomerna kan bli bättre på att marknadsföra detta och speciellt mot de studenter som närmar sig examen.

 

Vad attraherade dig att bli medlem i Civilekonomerna?

Jag gick med i Civilekonomerna direkt när jag började läsa till civilekonom. Anledningen till mitt medlemskap var framförallt att få ta del av CV granskning inför kommande sommarjobbsansökningar, men även för att få ta del av lönestatistik. En glad överaskning var att få hem tidningen Civilekonomen varje månad, där all möjlig matnyttig information fanns att ta del av som student.

 

Civilekonomerna - förbundet för akademiskt utbildade ekonomer!