• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Riksrevisionen

Oanvänt gödsel

Benny Johanssons bild
tors, 2011-02-10 09:25 av Benny Johansson
Riksrevisionen har uppmärksammat att de forskningsbidrag riksdagen beviljar inte används. Regeringens iver att prioritera spetsforskning framför satsningar på kvaliteten i grundutbildningen blir därför ett slag i luften.

Inte mindre än 12.8 miljarder, som skulle gått till s.k. spjutspetsforskning, är oanvända skriver SvD idag. Kritiken från Riksrevisionen verkar leda till att universiteten nu sätter alla klutar till för att "beta av de snabbt växande högarna". Blir detta genomtänkt?

Att sprida 12,8 miljarder bara för att "beta av högarna" känns som ett lättsinnigt agerande. Leder det till en omsorgsfull prövning - att skattemedel används på bästa sätt?

När man vattnar en hårt förtorkad jord vet alla att man ska göra det försiktigt och ta god tid på sig.

En jordmån som är i behov av både vatten och gödsel är grundutbildningen! Där finns det idag inte resurser för att upprätthålla ens en rimlig miniminivå av lärarledd undervisning inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området. Där finns inga högar med pengar att beta av.

Ta nu tillvara den uppkomna situationen! Satsa dessa miljarder, som uppenbarligen forskarvärlden klarat sig utan, på att höja kvaliteten i grundutbildningen. Det rycker inte undan mattan för den ordinarie forskning. Då växer också de plantor upp som vad det lider kan bli forskare. Då behövs pengarna.