• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Ratio

Stark kritik mot universitet och högskolor: Producenterna har makten

Benny Johanssons bild
tors, 2011-07-07 20:18 av Benny Johansson
Utbildningsfrågor har seglat upp som en störe fråga än väntat här i Almedalen. Att det är brist på arbetskraft samtidigt som det finns stor ungdomsarbetslöshet och företagens ökande svårigheter att kunna anställa rätt kompetens ligger bakom.

Det är på flera seminarier som den oväntade kritiken har luftats. Svenskt Näringsliv har till och med presenterat en särskild undersökning, Näringsliv och akademi - en omöjlig ekvation? Den konstaterar att 74 procent av de svarande företagarna anser att universitet , högskolor och forskningsinstitut inte är intresserade av samverkan med deras företag. Detta får anses vara en svidande kritik eftersom samverkan med företag är den så kallade tredje uppgiften. Det finns en tilltro bland företagen till tanken att samverkan kan stärka företagens konkurrenskraft, men kärleken känns uppenbarligen obesvarad.

"Lärosätena ser som sin uppgift att finnas till för sina ämnen och inte för sina talanger", sade en VD i en panelsamtal

Almega tycker att generiska kunskaper, såsom att vara serviceinriktad, arbeta i team, kunna vara självständig och veta vad man ska leverera till kund, kundbemötande och kommunikationsförmåga är färdigheter som blir allt viktigare. Det kan nu diskuteras hur mycket av detta som ska vara lärosätenas ansvar, men klart är att Almega har tydlig vilja och mycket resurser för att fortsätta att kritisera lärosätena.

En professor menade att skolan inte är utvecklingsinriktad som resten av samhället. I den allt snabbare internationella konkurensen söker lärosätena konkurrera om och attrahera forskare och studenter. Det behövs mer av långsiktighet, nischer och internationella samarbetspartners. Och det behövs en större olikhet mellan lärosätena.

Nils Karlsson, VD på Ratio, säger att producenterna har makten. De värjer sig mot oberoende mätningar och rankingar.

Mer fokus på talangerna, dvs studenterna, och mindre fokus på att producera papper, dvs dagens strävan att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter kritiserades också.

Det är tydligt att universitet och högskolor får räkna med att deras göranden och låtanden kommer att granskas och diskuteras från olika utgångspunkter. Det går inte att leva som en isolerad akademisk ö. Det omgivande samhället vill vara med och påverka innehåll och output från verksamheten. Debatten har nog bara börjat.