• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

omställning

Individerna och det föränderliga arbetslivet

Benny Johanssons bild
tis, 2012-09-11 09:36 av Benny Johansson
Förhandlingar inleds mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett utökat omställningsavtal. Omställningsavtalet ger, för anställda i företag med kollektivavtal, konkret hjälp i samband med personalneddragningar. Företag och medarbetare har gemensamma behov av en väl fungerande omställning.

Alla vet inte att det konkreta stöd som går att få när företag gör neddragningar, t.ex. avgångsersättning och hjälp från Trygghetsråd, är en följd av kollektivavtal mellan parterna.

Svenskt Näringsliv och PTK (till vilket Civilekonomerna hör) inleder nu förhandlingar om ett utökat omställningsavtal. Eftersom individens anställningsbarhet och företagens konkurrenskraft är intimt länkade till frågor om kompetens och kompetensutveckling är även dessa frågor föremål för förhandlingarna. Svenskt Näringsliv har också satsat sin gamla favorit om turordningsreglerna i förhandlingspotten.

I ett utökat omställningsavtal vill PTK att även visstidsanställda och personer som sags upp på grund av ohälsa ska få tillgång till Trygghetsrådets stöd vid arbetslöshet.

Kompetensutveckling är viktig för att individen ska vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden. Kompetensutveckling gynnar företagen och minskar individens risk för arbetslöshet. Det är viktigt att inse att även medarbetare med akademisk grundexamen behöver fortsatt kompetensutveckling under arbetslivet.

Förhandlingarna inleds i en saklig och lugn stämning, vilket bl.a. framgår av Svenskt Näringslivs hemsida. Det är bra eftersom tonläget från Svenskt Näringslivs sida varit orimligt högt när det gäller turordningsfrågorna. Nu har undersökningar som parterna gjort gemensamt visat att i praktiken är dessa regler inget problem för företagen.

Tempot i frågan är högt. Parterna har tidigare "klämt på" varann i de tidigare s.k. huvudavtalsförhandlingarna. Därmed borde alla argument och stötestenar vara väl kända.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år

Omdiskuterade regler föremål för förhandlingar

Benny Johanssons bild
tors, 2011-11-03 11:24 av Benny Johansson
PTK och Svenskt Näringsliv inleder förhandlingar om ett flertal viktiga frågor. Civilekonomerna är medlemmar i PTK och därför berörs medlemmar i företag med kollektivavtal av förhandlingarnas resultat. Men det är ingen lätt resa som nu börjar.

Att Svenskt Näringsliv länge propagerat mot turordningsreglerna är väl känt. Många miljoner har lagts ner och metoderna har många gånger varit ytterst diskutabla. En gemensam rapport Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal presenterades i juni av PTK och Svenskt Näringsliv.

Inom PTK drog vi slutsatsen av rapporten att företagen inte upplever turordningsreglerna som ett stort problem. Svenskt Näringsliv har pekat på att företag upplever att de förlorar kompetens genom dagens regelverk.

Från PTK:s sida finns det andra frågor, som är viktiga. Omställning, dvs den goda verksamhet som Trygghetsrådet bedriver för att uppsagda tjänstemän ska få nytt arbete, är så framgångsrik att den bör utvecklas. Visstidsanställda tjänstemän omfattas inte idag, vilket PTK vill ändra på. PTK har också argumenterat för att personer som blir uppsagda på grund av ohälsa ska kunna omfattas av omställning.

Kompetensutveckling blir allt viktigare. Den enskilde har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling. Det är lätt att inte prioritera den i vardagen. När företagen går bra saknas tid, när de går dåligt saknas pengar. Pröva att avtala om framtida kompetensutveckling redan när du anställs!

Nu ska parterna förhandla i dessa viktiga, känsliga och laddade frågor. Det vore väldigt bra för en fortsatt konstruktiv samverkan mellan parterna om de går att lösa. Det kräver nya avtal. Det kan också kräva nya synsätt. Kompetens som blir fel på en arbetsplats kan vara väldigt rätt på en annan. Trygghetsrådet gör här utmärkta insatser.

Även omställningsavtalet har tidigare varit föremål för attacker från arbetsgivarhåll. Om en överenskommelse ska kunna träffas måste det finnas övertygande utfästelser att nästa led i arbetsgivarnas strategi inte är att montera ned den, i så fall, nyss träffade överenskommelsen.

Förhandlingar innebär alltid ett givande och ett tagande. Med det förarbete som gjorts och de komponenter som nu är föremål för förhandling finns förutsättningar att en gemensam lösning ska kunna nås.