• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

nätverk

Nätverk - till nytta och nöje

Benny Johanssons bild
tis, 2012-10-09 08:32 av Benny Johansson
Civilekonomernas medlemmar deltar ofta i nätverk, som kansliet hjälper till att starta. Att få kontakter och utbyta erfarenheter är den gemensamma nämnaren för dessa. Nya jobb, nya affärer, nya vänner och nya erfarenheter är några av de plusvärden som medlemmar får genom nätverken.

Nina Forssblad på Civilekonomernas kansli har som en uppgift att starta och stötta nätverk som bildas i vår regi. Jag fick en pratstund med Nina mellan hennes otaliga resor för att hålla seminarier, bilda nätverk mm, som är hennes arbetsuppgifter.

Varför har Civilekonomerna nätverk?

 

För att underlätta för medlemmarna att komma i kontakt med varandra och utbyta erfarenheter. Många är nya i en profession eller nya på en ort och behöver andra att diskutera med och då kan förbundet hjälpa till med att se till att de här mötena mellan medlemmar sker.  En del vill träffa personer som arbetar i samma bransch eller i samma befattning som de själva för att hjälpa varandra i diskussioner kring olika teman.  Chefer har behov av att höra hur andra chefer förhåller sig i olika situationer och hur andra utvecklar sin verksamhet.

 

 

Vad finns det för nätverk? Var i landet finns de?

Det finns olika typer av nätverksgrupper. Utanför storstäderna är nätverken ofta allmänna, det vill säga att medlemmarna arbetar inom olika verksamheter och har olika befattningar, till exempel Nätverket i Uppsala eller Nätverket i Jönköping. Den gemensamma faktorn är att de är civilekonomer och medlemmar i förbundet. I de större städerna finns det underlag för mer specialinriktade nätverk, till exempel professionsnätverk, som nätverk för marknadsförare, för ekonomichefer, för controllers, för redovisare, för medlemmar som arbetar inom HR/Personal. osv.

 

Det finns också nätverk enbart för kvinnor, både förbundets egna och ett 25-tal som Civilekonomerna har gemensamma med Sveriges Ingenjörer.

 

Sedan finns det också nätverk för chefer. Flera av dem är gemensamma med Jusek och Sveriges Ingenjörer.

 

Hur startas de – kan jag som medlem ta initiativ själv?

 

Absolut. De flesta nätverk startas för att medlemmar efterfrågar dem. Förbundet hjälper till att starta nätverken genom att ordna en lokal och skicka ut en inbjudan till alla medlemmar på en ort eller i en region eller inom en profession.  Det är också någon från förbundet med på nätverksstarten för att fungera som moderator och ge tips på vad andra nätverksgrupper tycker fungerar när det gäller hur ofta gruppen träffas eller hur man kan lägga upp verksamheten. Efter den första träffen tar nätverksgruppen ansvar för sin verksamhet men fortsätter att ha kontakt med förbundet.

 

 Hur många nätverk har tillkommit på medlemsinitiativ?

Under åren mellan 70 och 80.  Men alla nätverk överlever inte och då kan förbundet hjälpa till att starta om.

  

Är det mycket administration för nätverken?

Inom nätverken brukar man turas om att ta ansvar för träffarna. De flesta nätverksgrupper träffas 5-7 gånger om året och många grupper planerar in datum och ansvariga för ett år framåt. Utöver det är det inte så mycket praktisk administration. Någon i nätverket har oftast hand om att uppdatera kontaktuppgifter. Vissa nätverksgrupper har Facebook- eller LinkedIngrupper och då är det någon i nätverket som är administratör för den gruppen. Annars är nätverkets överlevnad beroende av att alla engagerar sig och prioriterar att komma på träffar. Det ska vara roligt att nätverka och inte bli ytterligare en stressfaktor i livet.

  

Vad tycker deltagarna att de får ut?

Det är väldigt många olika saker. Jag nämner några: En del vill ha nya kontakter med personer som förstår vad de talar om. En del är både ensamma ekonomer på sin arbetsplats, och dessutom den enda/ende akademikern. Andra söker kunskap om olika arbetsgivare. En vanlig form för nätverkets träffar är att man ses på varandras arbetsplatser där det är möjligt. Då får man en presentation av verksamheten och i många fall en möjlighet att titta på lokaler osv.  Man får också mycket kunskap om vad som händer på olika arbetsplatser.

Ett klassiskt intresse är information och tips när det gäller lediga jobb eller uppdrag Är man nyinflyttad på en ort gör nätverkat att det blir lättare att komma i kontakt med andra. Nya kunskaper är ett annat skäl. Inom varje nätverksgrupp finns en enorm kompetens och många nätverk har träffar där varje medlem föreläser/berättar om något som han/hon är specialist på eller specialintresserad av. Nätverket blir kompetensutveckling.

 Många säger att de tycker är spännande och lärorikt att träffa yrkesutövare som finns i de sektorer av arbetsmarknaden där de inte själva arbetar.

 

I nätverken händer det att man blir nära vänner med andra nätverksmedlemmar och har kontakt även om inte nätverket överlever.

 

Oväntad ambition

Ibland händer också det lite oväntade när nätverken bildas. En rätt spännande stämning blev det i rummet vid en nätverksstart, då en medlem vid den inledande korta presentationen sa: Jag vill vara med i nätverket för jag vill hitta en partner.  Det framgick tydligt att det inte var en affärspartner som avsågs. Det gjorde alla som skulle presentera sig efter den här personen lite stressade, för vad säger man som kan ses som likvärdigt med ”hitta en partner”.

Hur det sedan gick med den medlemmens ambitioner håller sedan Nina noga för sig själv!

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år.