• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

mismatch

Får vi någonsin gå i pension?

Benny Johanssons bild
ons, 2012-02-08 15:17 av Benny Johansson
Statsministern vill skapa möjlighet för oss att arbeta till vi blir 75 år. Av en del reaktioner att döma verkar det som om kommentatorerna uppfattade tanken som att alla skulle arbeta till 75. Att skapa möjligheter innebär inte det, utan är positivt.

Trots att pensionssystemet förändrades för, i dessa sammanhang, inte så länge sedan är det allt mera klart att ökande medellivslängd i befolkningen gör att pengarna helt enkelt inte kommer att räcka. För att inte skapa en grekisk reaktion av typ: "Rör inte min pensionsålder" är vägen att gå frivillighetens.

Den vägen svarar också väl mot inställningen idag. Många människor har arbeten som gör att de vill och kan arbeta längre. Det ska självklart löna sig och det ska uppmuntras.

Saco har också välkomnat utspelet, men anser att en renovering av pensionssystemet behövs för att åstadkomma detta.

Statsministern ser frågan från pensionssystemets utgångspunkt, den statskamerala, och vänder sig till individerna, som ska fundera på att byta karriär mitt i livet. Ett i sig gott råd.

Det här perspektivet utelämnar en tredje viktig part, nämligen alla som anställer människor. För att kunna byta karriär mitt i livet måste det finnas någon som är beredd att anställa den personen, vars meriter kanske inte är klockrena för det sökta arbetet. Bakom allt tal idag om mismatch på arbetsmarknaden bör man undersöka om inte önskemålen om den perfekta biten in i organisationspusslet är alltför styrande. Vi pratar om vikten av olika erfarenheter, men det är inte alltid som verklighetens rekryteringar lever upp till detta.

Från vårt håll ser vi också att personer som är 45 + (redan då, ja!) kan ha svårigheter att hitta ett annat arbete. Däremot lättar det, märkligt och glädjande nog, igen efter 60+.

Här finns mycket att göra när det gäller de värderingar och den kunskap vi har om den äldre arbetskraften. Kunskap finns till stor del, men behöver spridas. Det påverkar värderingar. Det är inte minst viktigt att lägga krut i den här delen för att sedan individerna ska kunna byta jobb och kunna fortsätta arbeta långt upp i åldrarna.

 

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.