• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

jämställdhet

Lönsamt med kvinnor i ledningen

Benny Johanssons bild
mån, 2011-06-27 08:46 av Benny Johansson
McKinsey har undersökt utvecklingen av ekonomiska faktorer, som lönsamhet, i företag med flera kvinnor i ledningen. Resultaten redovisas i Almega-tidningen, som det är roligt att sprida vidare. Det är inte bara lönsamheten som är högre utan även rörelsemarginalen är högre i företag med minst tre kvinnor i den högsta ledningen.

Rapporten från McKinsey visar att 62 procent av de manliga högsta cheferna instämmer i att företaget mår bättre med jämställdhet i toppen.  Ändå är bara 17 procent i de svenska ledningsgrupperna kvinnor. Och vi har alla sett under vintern hur medelålders män ersätts av andra medelålders män i bolagens styrelser.

Undersökningsresultaten ska inte tolkas som att kvinnor automatiskt är bättre chefer. Det är kombinationen av män och kvinnor som gör att det fungerar bättre.

Kvinnliga chefer har en något annorlunda ledarprofil jämfört med män, enligt rapporten. Män och kvinnor kompletterar sålunda varandra i arbetslivet.

Nu kan vi bara hoppas att dessa ekonomiska data ger fler incitament till mer könsmässigt blandade ledningsgrupper och styrelser.