• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

högskoleverket

Även prestigeuniversitet i USA ger kurser utanför kärnämnena

Benny Johanssons bild
mån, 2012-01-16 17:38 av Benny Johansson
"Flumkurser" kallas understundom kurser där nyttan och kopplingen till en students studieinriktning inte upplevs som solklar av betraktaren. De har också pekats ut som ett svenskt fenomen.

Nu berättar Högskoleverket att det högt ansedda Yale University i USA ger en kurs i "Nightlife Culture". Kursen innehåller föreläsningar om arbetet som disc jockey, fältstudier i New Yorks nattliv mm. Kursledaren säger att "... it´s not just about getting drunk. It´s about the history of it; the Harlem cabarets, understanding race, gender, sex, prohibition and the law".

Hur populär kursen har blivit framgår inte.

Nu har väl New York mer att komma med i detta ämne än vad svenska städer har. I Stockholm skulle det möjligen finnas tillräckligt med nattliv att fördjupa sig i. Visserligen finns kanske känslan att många studenter har ingående kunskaper i ämnet redan. Men tanken är kanske snarare att locka dem som är mer obekanta med universitetsvärlden och studentlivet?

En motsvarande kurs i Sverige skulle kanske kunna sorteras in i försöken att öka arbetslivsanknytningen av den högre utbildningen? Eller kanske det snarare är fritidsanknytningen den tar fasta på?

Ja, fantasierna kan bli ganska många när man funderar vidare på möjliga (eller omöjliga) ämnen för olika kurser.

Distansutbildning eller lärarledd tid?

Benny Johanssons bild
tors, 2011-01-13 13:55 av Benny Johansson
Resurserna till landets ekonomutbildningar är erkänt mycket små. Det medför att det är viktigt att hushålla rätt med de resurser som finns. Hur den hushållningen ska ske för att nå bästa kvalitet i undervisningen kan diskuteras. Ska det ska genom mer lärarledd undervisning eller genom fortsatta satsningar på distansutbildning?

Universitet och högskolor har inte bara att tänka på den "ordinarie" utbildningen. Det bedrivs också distansutbildning vid lärosätena. Distansutbildningen har utvärderats av Högskoleverket, som redovisar resultatet i Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor.

Inte alldeles förvånande visar det sig att ekonomikurser är överrepresenterade bland distanskurserna.

Det är också stor skillnad i prestationsgrad mellan distans- och campusstudenter, vilket Högskoleverket lyfter i sitt pressmeddelande. För all högskoleutbildning är den genomsnittliga prestationsgraden 79 procent. För distansutbildning är den 56 procent. Det är framförallt på de fristående distanskurserna som den är lägre.

Distansutbildningen fyller naturligtvis ett viktigt syfte - det ger fler möjlighet att studera - för att ta ett exempel. Men det är också så att distansutbildningen för många tycks fylla ett annat syfte. Högskoleverket bedömer att den används som vidareutbildning i många fall.

Allt detta är viktigt och angeläget. Det är väldigt bra att Högskoleverket nu gör en ordentlig analys av frågan. I ett läge när resurserna är ytterligt knappa tvingas man till prioriteringar. Det är ju också det som ekonomi handlar om - att hushålla med de resurser som finns.  I den här situationen får inte resurser tas från programverksamheten. Tyvärr rullar det ibland på som om resurserna vore oändliga.

Fakta, eftertanke, omprövning är ledord som känns motiverade!

 

För att kommentera - klicka på rubriken!