• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

föräldraledighet

Föräldralediga kvinnliga chefer gynnas lönemässigt

Benny Johanssons bild
tis, 2012-05-08 15:36 av Benny Johansson
Civilekonomerna har undersökt hur föräldraledigheten påverkar karriären för våra kvinnliga medlemmar. Undersökningens svarsfrekvens var 57%.

Att föräldraledighet bromsar karriären för många kvinnor får Civilekonomerna ofta signaler om. Det är naturligt eftersom det är när medlemmar behöver vår assistans som de hör av sig. Vi blev därför nyfikna på hur det ser ut för medlemmarna som helhet och gjorde en postal enkät.

Glädjande nog visar det sig att kvinnor som har en chefsposition inte nödvändigtvis hamnar i sämre läge eller bemöts negativt vid föräldraledighet. Runt 60% uppgav att beskedet att de skulle vara föräldralediga togs emot positivt. Kvinnor i chefsbefattning, men utan personalansvar, uppgav i 84% av fallen att de bemötts positivt.

När det gäller löner anser var tredje kvinna utan chefsbefattning att föräldraledigheten påverkat löneutvecklingen negativt. Däremot säger bara 16% av de kvinnliga cheferna samma sak. Skulle ett chefskap vara ett sätt att minska risken för en sämre löneutveckling vid föräldraledighet? I så fall finns det en bra väg att vandra för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män!

Dessa data återges av CFO World, som också citerar vår utredare Sara Lindberg.

Ibland glömmer man bort att arbetet med att påverka attityderna till föräldraledighet och karriär har pågått länge och förhoppningsvis gett vissa resultat. För många år sedan (första halvan av 90-talet för att vara sanningsenlig), när jag som ombudsman hade ansvar för jämställdhet och kvinnliga nätverk i förbundet, mötte jag en äldre direktör i den skogliga branschen. Han drev den då lite djärva ståndpunkten att föräldraledighet inte var ett hinder i verksamheten. Han menade att männen deltog i ledarskapskurser över längre tid och var frånvarande från arbetet, men att det inte sågs som ett bekymmer. Längre frånvaro som är känd i förväg går att planera för var hans tes.

Hans och andras insatser har förhoppningsvis lett oss till mer rimliga synsätt. Nu väntar vi med spänning på den analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som förbundet gör för tredje gången. Det finns anledning för Civilekonombloggen att återkomma till ämnet.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.

Dags för positiva exempel om föräldralediga

Benny Johanssons bild
ons, 2011-03-09 19:25 av Benny Johansson
Media har rapporterat mycket kring hur tufft det kan vara för kvinnor att komma tillbaka till sina arbeten efter föräldraledighet. I många fall är det ett hinder för karriären. För män däremot är det istället ofta en merit att vara föräldraledig. Tänk om det nu skulle gå att vända mediarapporteringen till att lyfta fram de positiva exemplen!

Civilekonomernas ombudsmän möter förvisso många exempel på att kvinnors arbetssituation förändras drastiskt under deras föräldraledighet.  Ofta visar detta sig först, chockartat, när de återvänder till sitt arbete.

En av ombudsmännen berättar: "En kvinnlig medlem med chefstjänst på ett stort företag i Stockholm skulle återgå i tjänst efter föräldraledighet. Hennes tjänst fanns inte kvar och allt de kunde erbjuda var en tjänst i Jönköpingstrakten". Det slutade med att medlemmen lämnade arbetet och ombudsmannen hjälpte till att förhandla fram en ekonomisk kompensation.

Temat går att variera närmast i det oändliga.

Men - tänk om det skulle gå att byta perspektiv. Tänk om vi kan få berätta om medlemmar som återkommer efter föräldraledighet och belönas för att de hunnit reflektera under föräldraledigheten och har konstruktiva bidrag till företaget. Tänk om vi kan berätta om medlemmar som uppmärksammas för att de fått en massa energi under föräldraledigheten som kommer arbetet till godo. Tänk om vi kan få berätta om medlemmar som befordras för att de utvecklat sin förmåga att prioritera och att sovra mellan stort och smått. Ja - tänk om.

Skulle det vara alldeles otänkbart?