• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Civilekonomerna

Fler medlemmar och fler medlemmar på väg mot jobb. På samma dag!

Gästs bild
fre, 2010-01-08 16:35 av Gäst
Det är inte var dag man bara har goda nyheter att rapportera om. Men idag har de duggat tätt här på Civilekonomerna!

2010 har verkligen börjat bra för Civilekonomerna! I morse kom först de senaste siffrorna över hur jourärendena fördelat sig under december månad och för hela året 2009. Varje samtal eller e-post från en medlem in till förbundet in till ombudsmannajouren registreras  och kategoriseras utifrån vad ärendet gäller. Förra året registrerades nästan 11 000 medlemskontakter till jouren. Denna statistik ger en ganska god fingervisning om vad som händer därute på arbetsmarknaden. 

I augusti 2008 kunde vi för första gången notera  finanskrisens effekt på arbetsmarknaden för civilekonomer genom att antalet frågor från medlemmar som var på väg att bli av med jobbet för första gången översteg frågor från medlemmar angående nytt jobb eller byte av jobb.  Under drygt 1 1/2 år har sedan frågor om "ut ur jobb" varit fler än "in i jobb". I december 2009 vände äntligen den trenden! Nu är det alltså åter vanligare att medlemmar kontaktar oss med frågor om nytt jobb, en indikation på att det arbetsmarknadsläget för civilekonomer nu tycks ha vänt!

Senare under eftermiddagen kom preliminära siffror över medlemstillväxten för förbundet under 2009. Även här var det goda nyheter! Ökningen för 2009 var över 5% för yrkesverksamma medlemmar och  över 7% om man inkluderar studerandemedlemmarna. Förbundet tillhör sedan länge de absolut snabbast växande Saco-förbunden och närmar sig nu med stormsteg 40 000 medlemmar!

Det är med andra ord dags att slå fast, en gång för alla, att den kris man talar om för de fackliga organisationerna inte gäller för Civilekonomerna eller för Saco-förbunden. Civilekonomerna har ökat i medlemsantal varje år sedan starten 1937, en tradition vi definitivt tänker fortsätta med...!

 

 

 

Yrkanden överlämnade inom Teknikavtalet

Gästs bild
tors, 2009-12-17 18:11 av Gäst
Idag har Facken inom industrin och Teknikföretagen träffats för att utväxla sina avtalsyrkanden. Äntligen är alltså avtalsrörelsen igång på allvar! Nu förbereds själva förhandlingarna som sätter igång i januari.

Uppladdningen har ju redan pågått i månader så några egentliga nyheter finns inte i yrkandena.

Arbetsgivarna, dvs Teknikföretagen, hänvisar till den pågående krisen för exportindustrin och vill träffa avtal utan centrala löneökningsnivåer och med kort bindningstid. 

Arbetstagarna, dvs Facken inom industrin (där Saco-förbunden representeras av Sveriges Ingenjörer) vill ha ett ettårigt avtal med en löneökningsnivå om 2,6%.  En viktig fråga är också den om att sätta stopp för en rundning av  företrädelserätten till återanställning för uppsagda genom inhyrning via bemanningsföretag. (Alltså den situation som debatterats flitigt de senaste veckorna bla genom exemplen Urban Outfitters och Euromaint.)

Nu väntar några veckor av julledighet och förberedelser för förhandlingar innan det är dags att sätta sig vid förhandlingsbordet i januari med siktet inställt på att ha ett nytt avtal klart innan den sista mars, då det nuvarande  avtalet löper ut.

Den närmaste tiden kommer också område efter område att följa efter och utväxla  sina respektive avtalsyrkanden. Näst ut, den 21/12,  är exempelvis IT och Telekom-sektorerna inom Almega-området. Dessa kollektivavtal löper ut samtidigt som Teknikavtalet och det ska därför bli spännande att se hur offensiva Almega är när det kommer till kritan.  Vågar man gå före Teknikavtalet? Almega har ju varit väldigt tydliga hittills i frågan om krav på lokal lönebildning och moderna löneavtal. Einar Humlin, förhandlingschef på Almega IT och Telekom-företagen, skriver på sin blogg att de centrala parterna ska vara garant för att den lokala lönebildningen i företagen ska hålla en hög kvalitet och att en bra lokal lönebildning i sin tur kräver starka parter.  Han skriver också att de avtalslösningar som parterna enas om ska vara stabila, långsiktiga och stärka förtroendet för avtalens intentioner.

På det stora hela delar Civilekonomerna (och de övriga Saco-förbunden) Almegas uppfattning vad gäller lokal lönebildning. Vi tycker också att lönen helst ska sättas på lokal nivå, efter lönesamtal mellan chef och medarbetare.  Vår erfarenhet är dock att arbetsgivarna, trots goda intentioner på central nivå, inte alls är mogna för helt lokal lönebildning utan centralt fastställda löneökningsnivåer. Först när arbetsgivarna är mogna för detta, och visat det i praktiken,  är vi villiga att gå bort från den nu gällande modellen för  IT och Telekom-området, nämligen lokal lönebildning med centralt fastställd  stupstock.

Även för industrisektorn anser vi det naturligtvis helt uteslutet med centrala avtal utan angivna löneökningsnivåer. Lokal lönebildning? - Javisst! Men med centralt skyddsnät som garanterar en reallöneökning för våra medlemmar. 

Nu går det bra igen!

Gästs bild
mån, 2009-12-07 18:11 av Gäst
Tjänstesektorn går som tåget och det tycks som om finanskrisen för tjänsteföretagens del redan är avvärjd.

Idag presenterade Almega sin senaste Tjänsteindikator som visar att deras medlemsföretag nu går som tåget. Lågkonjunkturen har inte slagit särskilt hårt mot tjänstesektorn, det visar undersökningen tydligt. Under tredje kvartalet 2009 var sysselsättningen återigen uppe på samma nivåer som 2008, dvs före finanskrisen. Att då samtidigt gå ut och propagera för nollavtal och "inga centralt fastslagna lönepåslag" för 2010 såsom Almegas VD Jonas Milton, tillsammans med övriga Svenskt Näringsliv mfl,  gjort under hösten rimmar osedvanligt illa med den verklighet som uppenbarligen finns därute!

Symptomatiskt är också att när Dagens Industri häromdagen utsåg 2009 års Supergasell, dvs det allra snabbast växande gasellföretaget i Sverige,  blev det just ett tjänsteföretag som fick denna utmärkelse.  Vinnare blev bemanningsföretaget, och Almega-medlemmen, Qwork . Företaget har sedan 2005 haft en tillväxt på smått osannolika 5209%!

Att bemanningsföretagen just nu går extra bra beror bl a på att många företag kommit på det  smarta tricket att komma runt återanställningsreglerna i LAS, nämligen att säga upp personalen genom omorganisation/arbetsbrist och därefter hyra in den gamla personalen via bemanningsföretag. Förra veckan kunde vi läsa om klädbutiken Urban Outfitters som gjort på detta sätt då deras personal ville att företaget skulle teckna kollektivavtal.  Det senaste exemplet är företaget Euromaint.

Civilekonomerna är generellt positivt inställda till bemanningsföretag. De har visat sig vara effektiva i att erbjuda en väg till arbetsmarknaden för yngre personer, personer med invandrarbakgrund eller personer som av annat skäl står längre ifrån arbetsmarknaden. 

Det Civilekonomerna, liksom resten av den svenska fackföreningsvärlden har svårt för,  är den metod som nu spritt sig bland många arbetsgivare att runda reglerna i LAS om återanställningsrätt . Att LO under 2010 års avtalsrörelse och valrörelse sannolikt kommer att driva frågan hårt är alltså inte att förvånas över.

"Industrin sätter märket"

Gästs bild
tors, 2009-11-26 10:07 av Gäst
Ett mantra som ofta upprepas i samband med kollektivavavtalsförhandlingarna, är devisen ”Industrin sätter märket”. Vad betyder det?

Vad man menar är att det i första hand ska vara den internationellt konkurrensutsatta delen av arbetsmarknaden, det vill säga i första hand tillverkningsindustrin, som ska gå före de andra branscherna och avgöra vilken kostnadsnivå och hur höga löneökningar som arbetsmarknaden i stort klarar av. Industrin ska alltså ta ansvar för lönebildningen i samhället. Denna har uppfattning har både arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer länge varit överens om.

Av tradition är det alltså inom industrisektorn förhandlingarna påbörjas och också slutförs först. Resten av arbetsmarknaden bevakar med spänning hur avtalskraven läggs fram och hur yrkandena ser ut. Man följer sedan förhandlingarna inom industrin med stort intresse. Först när Teknikarbetsgivarna och Facken inom industrin slutit gemensamt avtal på detta område, och alltså kommit överens om hur höga lönepåslagen får bli, kan man på allvar gå vidare med förhandlingarna inom de andra branscherna.

Så har det sett ut avtalsrörelse efter avtalsrörelse. Kommer det att se likadant ut även i 2010 avtalsrörelse? Tja, det visar sig tids nog! Tillverkningsindustrin är ju en sektor som drabbats extra hårt av lågkonjunkturen. Det skulle kunna vara så att andra delar av arbetsmarknaden, som inte drabbats lika hårt av nedgången, är modigare denna gång och vågar gå före industrin. Vågar ta ansvar för lönebildningen.

Civilekonomernas och min uppfattning är att det är bra om den internationellt konkurrensutsatta sektorn tar ut riktningen för löneökningarna. Men det finns idag fler sektorer än tillverkningsindustrin som är internationellt konkurrensutsatta… Frågan är dock om dessa sektorer vågar?

Saker att gilla med kollektivavtal

Gästs bild
mån, 2009-11-02 11:02 av Gäst

Vi har en fin tradition i Sverige sedan drygt hundra år. Vi kallar den för ”den svenska modellen” och är något att värna om!  I andra länder har det stiftats lagar som ger regler om minimilöner och andra anställningsvillkor. I Sverige har lagstiftaren fått vila och istället har representanter för arbetsgivarna och arbetstagarna satt sig ner vid samma bord, diskuterat och sedan tagit i hand som vänner efter att gemensamt bestämt vilka villkor som ska gälla för arbetsmarknaden i stort, för en specifik bransch eller för en särskild arbetsplats.  Dessa överenskommelser kallas för kollektivavtal. Med avtalen följer fredsplikt som lett till att vi haft lugn och ro på den svenska arbetsmarknaden, med få strejker och andra konflikter om man jämför med hur det ser ut i andra länder. Kollektivavtalen har säkrat reallönehöjningar för de svenska arbetstagarna under en lång tid samtidigt som svenska företag kunnat behålla sin konkurrenskraft gentemot omvärlden. En rad viktiga försäkringar och tjänstepensionen tryggas också genom de centrala kollektivavtalen.

Nästa år är det återigen dags att förhandla om de centrala kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden. Ungefär 500 avtal ska förhandlas totalt under 2010 och utav ca 250 tjänstemannaavtal är Civilekonomerna aktivt involverade i ungefär 25 av dessa förhandlingar. Det gäller kollektivavtalen för akademiker inom stora delar av tjänstesektorn och handeln, inom industrin och inom den statliga sektorn.

2010 blir ett spännande år!