• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Almega

Avtal inom IT öppnar för fler avtal med Almega

Benny Johanssons bild
ons, 2012-05-09 16:15 av Benny Johansson
Ett nytt löneavtal har tecknats nu på eftermiddagen mellan Almega IT och Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för akademikerförbunden. Avtalet följer industrinormen.

Det nya löneavtalet inom IT-området är ett processlöneavtal med en stupstock på 2,6%. Det kompetensutvecklingsprojekt som överenskoms 2010 har ersatts med att 0,2% tillförs löneutrymmet för 2012. Lönerevisionsdatum är den 1 april 2012.

Nivån ansluter väl till den överenskommelse som parterna inom industrin tidigare kommit överens om. Civilekonomerna delar helt synen att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara löneledande. Löneledande betyder i sammanhanget att det avtalet definierar vilka lönehöjningar som behövs och kan tas ut utan att landets konkurrenskraft äventyras.

Det finns en stor samsyn mellan Almega och oss om vikten av lönesamtal och en individuell och differentierad lönesättning. Eftersom vi tyvärr kunnat konstatera att många företag inte följt parternas intentioner var det viktigt för oss med en s.k. stupstock i avtalet. Det innebär att parterna - om de är oense - inte kan gå under den nivån. Är parterna lokalt överens om att företagets ekonomi inte tål den höjningen kan den bli lägre än avtalets 2,6%.

Förhandlingarna har förts i en konstruktiv anda. Trots att det länge rådde åsiktsskillnad om de 0,2%:en har avtalet kommit till utan medling eller andra insatser. Det är ett gott betyg åt alla inblandade parter. Vi uppskattar att det gick att hitta denna lösning inom IT-området, eftersom andra områden kunnat komma överens om en hantering av de 0,2%:en.

IT-området är ett viktigt område inom Almega. I och med att detta avtal nu slutits kan vi förvänta oss att fler avtal sluts inom kort och med influenser från IT-avtalet.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.

Lönsamt med kvinnor i ledningen

Benny Johanssons bild
mån, 2011-06-27 08:46 av Benny Johansson
McKinsey har undersökt utvecklingen av ekonomiska faktorer, som lönsamhet, i företag med flera kvinnor i ledningen. Resultaten redovisas i Almega-tidningen, som det är roligt att sprida vidare. Det är inte bara lönsamheten som är högre utan även rörelsemarginalen är högre i företag med minst tre kvinnor i den högsta ledningen.

Rapporten från McKinsey visar att 62 procent av de manliga högsta cheferna instämmer i att företaget mår bättre med jämställdhet i toppen.  Ändå är bara 17 procent i de svenska ledningsgrupperna kvinnor. Och vi har alla sett under vintern hur medelålders män ersätts av andra medelålders män i bolagens styrelser.

Undersökningsresultaten ska inte tolkas som att kvinnor automatiskt är bättre chefer. Det är kombinationen av män och kvinnor som gör att det fungerar bättre.

Kvinnliga chefer har en något annorlunda ledarprofil jämfört med män, enligt rapporten. Män och kvinnor kompletterar sålunda varandra i arbetslivet.

Nu kan vi bara hoppas att dessa ekonomiska data ger fler incitament till mer könsmässigt blandade ledningsgrupper och styrelser.

Brist på personal ett bekymmer 2011

Benny Johanssons bild
tors, 2011-02-03 10:30 av Benny Johansson
Detta inlägg är en fördjupning av förbundsledaren i Civilekonomen nr 1/2011.

Almega säger i sin Tjänsteindikator för fjärde kvartalet 2010 att samtidigt som efterfrågan ökar i mer än hälften av tjänsteföretagen finns det tecken på att tillväxten för tjänsteproduktionen växlar ned under fjärde kvartalet.

Almegas tjänsteindikator pekar på att produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn egentligen skulle ha kunnat vara större än den är, men det finns inte tillräckligt med personal med rätt kompetens för att företagen ska kunna möta den mycket höga efterfrågan på deras tjänster. Den bilden stöds av Sveriges personalchefer, som listar sju utmaningar inom personalområdet 2011. Först av dessa är att hitta kompetent personal, därefter kommer att kunna prioritera kompetensutveckling, effektivisera och förbättra lönsamheten samt behålla befintlig personal. Övriga utmaningar är att förbättra arbetsmiljön, motivera och engagera personalen samt generationsväxlingen av 40-talisterna. Allt verkar tyda på högtryck på personal- och HR-funktioner med andra ord.

Samtidigt som efterfrågan på olika tjänster fortsätter att stiga har särskilt företag med en relativt stor andel högkvalificerad arbetskraft fått ökade svårigheter att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden som matchar deras behov, skriver Almega. I slutet av den senaste högkonjunkturen upplevde flera kunskapsintensiva branscher brist på arbetskraft. Redan 2010 har bristen kommit tillbaka i dessa branscher, trots att de i hög grad behöll arbetskraft under finanskrisen. Bristen är nu störst inom datakonsulter samt arkitekter och tekniska konsulter, där cirka 70 procent respektive 50 procent av företagen hade brist på personal under tredje kvartalet.

Vill du kommentera artikeln - klicka på rubriken!

Proppen har äntligen släppt - Kollektivavtal klara inom tjänstesektorn

Gästs bild
tors, 2010-05-27 17:12 av Gäst
Så kan då äntligen en lång avtalsförhandlingsvår snart läggas till handlingarna. Maken till segdragen avtalsrörelse har nog aldrig tidigare skådats. Den senaste månaden har förhandlingarna för akademiker och tjänstemän koncentrerats till handeln och tjänstesektorn. Nu ser vi äntligen resultat!

Förra veckan tecknades ett kollektivavtal för IDEA-området dvs för tjänstemän anställda inom ideella organisationer. Efter detta avtal har förhandlingarna inom tjänstesektorn äntligen lossnat.

Igår kom så äntligen beskedet att man efter medlarbud fått till nya kollektivavtal för de  stora och viktiga områdena Svensk Handel och Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen. De gamla avtalen löpte ut redan sista april så det var verkligen inte en dag för sent.  Många långa timmar har spenderats vid förhandlingsborden de senaste veckorna.

Vad innehåller då avtalen? Har det blivit så mycket bättre än de tidigare slutna avtalen?  Nej, är det enkla svaret på den frågan. Den enormt hårda samordningen inom Svenskt Näringsliv har omöjliggjort några större avvikelser ifrån tidigare fastslaget "märke". I stort sett följer man alltså de riktlinjer och löneökningsnivåer som tidigare dragits upp inom industrin. Avtalen löper dock på två år (till skillnad från industrins 18 eller 22 månader) och löper från 1/5 2010 till 30/4 2012.  Avtalen ger en löneökning om totalt 3,5% för två år uppdelat på två lönerevisioner med lönerevisiondatum första juli varje år. Läs mer om de nytecknade kollektivavtalen på www.civilekonomerna.se

Avtalsrörelsen är långt ifrån över. Ännu återstår exempelvis att förhandla inom den statliga sektorn. Cecilia Axelsson, arbetsmarknadsjournalist på SvD och E24  gjorde dock häromveckan ett försök att sammanfatta årets avtalsrörelse. Hon förutspår att utvärderingarna och uppföljningen av årets avtalsrörelse kommer att bli minst lika spännande som själva förhandlingarna. Jag håller helt med henne. Det finns en hel del att fundera över och utvärdera. Vad betyder det till exempel för de framtida förhandlingarna att Teknikföretagen ensidigt sa upp det viktiga Industriavtalet så snart årets nya avtal var i hamn? Och vad innebär det för framtiden att man träffade avtal med tjänstemän och akademiker före LO-förbunden inom industrin? Det har i vart fall skapat stark upprördhet hos LO.

Som sagt.  Uppföljningen och utvärderingen kommer bli spännande... Och snart är det ju dags att förhandla igen! Bara 16 månader kvar nu tills de första avtalen inom industrin löper ut.  Nu har vi ju ångan uppe så det finns ingen anledning att vila för länge....

 

 

 

Första avtalet klart inom tjänstesektorn!

Gästs bild
ons, 2010-03-31 16:42 av Gäst
Avtalsrörelsen rullar nu på i ett högt tempo och avtal efter avtal har slutits de senaste dagarna. Flera avtal inom industrins område har nu kommit på plats och idag slöts det första nya avtalet inom tjänstesektorn. Det nya avtalet rör akademiker inom IT-branschen.

Efter långa och stundtals intensiva förhandlingar har parterna inom IT-sektorn (dvs akademikerförbunden Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna och arbetsgivareorganisationen  IT och Telekomföretagen inom Almega) idag slutit ett nytt tvåårigt kollektivavtal.

Det nya avtalet för IT-branschen är det första som sluts inom tjänstesektorn och innehåller flera viktiga nyheter:

1) Det är ett helt sifferlöst avtal  som bygger på lokal lönebildning utifrån lönesamtalsmodellen och lokal förhandling mellan parterna. Parterna är dock helt överens om att det är ett löneökningsavtal.

2) Avtalet gäller för  två år dvs från 1 april 2010 till 31 mars 2012.  De avtal som slutits tidigare i år har gällt för 18 månader (tjänstemän och akademiker inom industrin) eller för 22 månader (LO-förbunden inom industrin).

3) Avtalet innehåller  intressanta lösningar som förstärker och förbättrar den lokala löneprocessen och som visar på ett mycket branschanpassat och modernt  synsätt för en modern bransch. Parterna har enats om ett omfattande stödpaket till de lokala parterna för att garantera kvaliteten i löneprocessen ute på företagen.

4) Avtalet ger också flera förbättringar vad gäller de allmänna avtalsvillkoren som tex förbättringar vad gäller stödet till föräldralediga. Dessa får nu rätt till ytterligare en månad med föräldralön (nu maximalt 5 månader) samt att det tillkommit tydliga skrivningar om rätt till lönesamtal under  föräldraledigheten.

Läs gärna mer om avtalet på Civilekonomernas eller Almegas hemsida.

 

Förhandlingarna är nu igång!

Gästs bild
fre, 2010-01-22 10:15 av Gäst
Äntligen har kollektivavtalsförhandlingarna så smått kommit igång. Efter juluppehållet har förhandlarna inom bl a Teknikavtalet och IT- och Telekomavtalen träffats för att inleda avtalsdiskussionerna.

Kommer industrin att enas om en lönenivå och "sätta märket" som alla andra branscher kan följa efter? Eller kommer någon annan bransch att gå före denna gång? Ännu är förstås långt kvar innan vi kan vänta oss något resultat från förhandlingarna. Det återstår alltför många nötter att knäcka, av lättare och svårare karaktär. Dessutom är det just nu, såhär i inledningsskedet av förhandlingarna, extra tyst ifrån parterna.

Därför är det intressant att läsa och höra om hur arbetgivarsidan ser på förhandlingarna ifrån sitt perspektiv. Fler och fler organisationer och debattörer använder nu sociala medier, bloggar och webbsajter som ett verktyg i avtalsförhandlingarna och för att påverka opinionen i sin riktning. Civilekonombloggen är alltså långt ifrån ensamma om den saken:-) 

"Vad står på spel", Svenskt Näringslivs propagandasajt, kan vi dagligen se tv-inslag om varför det inte bör finnas några siffror i de centrala löneavtalen och varför bemanningsföretagen är så bra för svensk arbetmarknad.

Almega IT-företagens förhandlingschef Einar Humlin bloggar också om sin syn på avtalsförhandlingarna inom IT- och Telekomsektorn på IDG:s sajt, något som fler har upptäckt.  Ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström,  gör detsamma i sin avtalsblogg.

Även bland våra fackliga kollegor har nu bloggarna börjat poppa upp.  I veckan öppnade till exempel Jusek upp sin blogg medan Sveriges Ingenjörers blogg funnits en tid.  Såväl IF Metall som Unionen satsar på webb-tv på sina hemsidor och  båda syns också flitigt på Twitter. Liksom för övrigt  Svenskt Näringsliv och Almega.

Även om satsningen på pr och kommunikation tycks vara intensivare  än någonsin tidigare denna avtalsrörelse är det fortfarande i de slutna rummen, mellan förhandlingsparterna,  som de verkliga förhandlingarna sker. Civilekonomerna finns med i förhandingarna på en mängd branschområden i såväl privat som offentlig sektor och jag lovar att, så fort det händer nåt viktigt där, genast rapportera det vidare till er läsare!

Yrkanden överlämnade inom Teknikavtalet

Gästs bild
tors, 2009-12-17 18:11 av Gäst
Idag har Facken inom industrin och Teknikföretagen träffats för att utväxla sina avtalsyrkanden. Äntligen är alltså avtalsrörelsen igång på allvar! Nu förbereds själva förhandlingarna som sätter igång i januari.

Uppladdningen har ju redan pågått i månader så några egentliga nyheter finns inte i yrkandena.

Arbetsgivarna, dvs Teknikföretagen, hänvisar till den pågående krisen för exportindustrin och vill träffa avtal utan centrala löneökningsnivåer och med kort bindningstid. 

Arbetstagarna, dvs Facken inom industrin (där Saco-förbunden representeras av Sveriges Ingenjörer) vill ha ett ettårigt avtal med en löneökningsnivå om 2,6%.  En viktig fråga är också den om att sätta stopp för en rundning av  företrädelserätten till återanställning för uppsagda genom inhyrning via bemanningsföretag. (Alltså den situation som debatterats flitigt de senaste veckorna bla genom exemplen Urban Outfitters och Euromaint.)

Nu väntar några veckor av julledighet och förberedelser för förhandlingar innan det är dags att sätta sig vid förhandlingsbordet i januari med siktet inställt på att ha ett nytt avtal klart innan den sista mars, då det nuvarande  avtalet löper ut.

Den närmaste tiden kommer också område efter område att följa efter och utväxla  sina respektive avtalsyrkanden. Näst ut, den 21/12,  är exempelvis IT och Telekom-sektorerna inom Almega-området. Dessa kollektivavtal löper ut samtidigt som Teknikavtalet och det ska därför bli spännande att se hur offensiva Almega är när det kommer till kritan.  Vågar man gå före Teknikavtalet? Almega har ju varit väldigt tydliga hittills i frågan om krav på lokal lönebildning och moderna löneavtal. Einar Humlin, förhandlingschef på Almega IT och Telekom-företagen, skriver på sin blogg att de centrala parterna ska vara garant för att den lokala lönebildningen i företagen ska hålla en hög kvalitet och att en bra lokal lönebildning i sin tur kräver starka parter.  Han skriver också att de avtalslösningar som parterna enas om ska vara stabila, långsiktiga och stärka förtroendet för avtalens intentioner.

På det stora hela delar Civilekonomerna (och de övriga Saco-förbunden) Almegas uppfattning vad gäller lokal lönebildning. Vi tycker också att lönen helst ska sättas på lokal nivå, efter lönesamtal mellan chef och medarbetare.  Vår erfarenhet är dock att arbetsgivarna, trots goda intentioner på central nivå, inte alls är mogna för helt lokal lönebildning utan centralt fastställda löneökningsnivåer. Först när arbetsgivarna är mogna för detta, och visat det i praktiken,  är vi villiga att gå bort från den nu gällande modellen för  IT och Telekom-området, nämligen lokal lönebildning med centralt fastställd  stupstock.

Även för industrisektorn anser vi det naturligtvis helt uteslutet med centrala avtal utan angivna löneökningsnivåer. Lokal lönebildning? - Javisst! Men med centralt skyddsnät som garanterar en reallöneökning för våra medlemmar. 

Nu går det bra igen!

Gästs bild
mån, 2009-12-07 18:11 av Gäst
Tjänstesektorn går som tåget och det tycks som om finanskrisen för tjänsteföretagens del redan är avvärjd.

Idag presenterade Almega sin senaste Tjänsteindikator som visar att deras medlemsföretag nu går som tåget. Lågkonjunkturen har inte slagit särskilt hårt mot tjänstesektorn, det visar undersökningen tydligt. Under tredje kvartalet 2009 var sysselsättningen återigen uppe på samma nivåer som 2008, dvs före finanskrisen. Att då samtidigt gå ut och propagera för nollavtal och "inga centralt fastslagna lönepåslag" för 2010 såsom Almegas VD Jonas Milton, tillsammans med övriga Svenskt Näringsliv mfl,  gjort under hösten rimmar osedvanligt illa med den verklighet som uppenbarligen finns därute!

Symptomatiskt är också att när Dagens Industri häromdagen utsåg 2009 års Supergasell, dvs det allra snabbast växande gasellföretaget i Sverige,  blev det just ett tjänsteföretag som fick denna utmärkelse.  Vinnare blev bemanningsföretaget, och Almega-medlemmen, Qwork . Företaget har sedan 2005 haft en tillväxt på smått osannolika 5209%!

Att bemanningsföretagen just nu går extra bra beror bl a på att många företag kommit på det  smarta tricket att komma runt återanställningsreglerna i LAS, nämligen att säga upp personalen genom omorganisation/arbetsbrist och därefter hyra in den gamla personalen via bemanningsföretag. Förra veckan kunde vi läsa om klädbutiken Urban Outfitters som gjort på detta sätt då deras personal ville att företaget skulle teckna kollektivavtal.  Det senaste exemplet är företaget Euromaint.

Civilekonomerna är generellt positivt inställda till bemanningsföretag. De har visat sig vara effektiva i att erbjuda en väg till arbetsmarknaden för yngre personer, personer med invandrarbakgrund eller personer som av annat skäl står längre ifrån arbetsmarknaden. 

Det Civilekonomerna, liksom resten av den svenska fackföreningsvärlden har svårt för,  är den metod som nu spritt sig bland många arbetsgivare att runda reglerna i LAS om återanställningsrätt . Att LO under 2010 års avtalsrörelse och valrörelse sannolikt kommer att driva frågan hårt är alltså inte att förvånas över.

Vad vill akademikerna?

Gästs bild
tors, 2009-11-12 14:03 av Gäst
Lokal lönebildning med stupstock - modellen för akademiker!

Vad LO vill i den kommande avtalsrörelsen känner vi till. Likaså vad arbetsgivarsidan inte vill. Det vill säga att de inte vill ha löneökningssiffror i avtalen och att lönebildningen ska ske på lokal nivå med modernare avtal . Men vad vill SACO-förbunden? Och vad vill Civilekonomerna?

Till att börja med kan sägas att Civilekonomerna står bakom synen att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska ”sätta märket”. Det vill säga att exportföretagen ska gå före i att bedöma hur hög löneutveckling som marknaden klarar av. Det är viktigt att det inte är hemmamarknaden som avgör detta. Förbundet delar synen att det är viktigt att löneökningarna inte drivs upp till nivåer som gör att svenska företag, och det dessa producerar i form av varor och tjänster, riskerar att inte vara gångbara på den internationella marknaden. 

Civilekonomerna står också helt bakom uppfattningen att lönebildningen bör ske lokalt ute på arbetsplatserna med individuell lönesättning efter lönesamtal. Vi är alltså inte vänner av löneavtal med fasta löneökningsnivåer på central nivå med individgarantier och minimipåslag.

Istället förespråkar vi en modell med lokal lönebildning, där lönen sätts ute på företaget. I det centrala kollektivavtalet bör finnas en så kallad ”stupstock” som riktvärde för den kollektiva löneutvecklingen men som möjliggör lokala överenskommelser på såväl högre som lägre nivå. Grunden ska dock vara den lokala löneprocessen där individens lön bestäms utifrån dennes prestation och kompetens och efter ett lönesamtal med närmaste chef. Mycket utrymme i avtalet ägnas då åt att beskriva hur den lokala löneprocessen bör gå till och vilka faktorer som ska inverka på individens lön.

Denna moderna modell för lönesättning har vi från akademikerhåll goda erfarenheter av från i princip hela den privata handels- och tjänstesektorn. På vissa områden har vi till och med gått ännu längre och helt tagit bort löneökningssiffrorna i avtalen. Det gäller bank- och finanssektorn, försäkringsbranschen samt statlig och kommunal sektor. Detta är områden som kännetecknas av stabila, trygga och ansvarstagande företag/arbetsgivare. Här ägnas istället löneavtalet till att beskriva hur processen vid lönesättningen ska gå till. Stort ansvar lämnas då till de lokala parterna att utveckla goda rutiner och att tillsammans bevaka att löneutfallet blir på en marknadsmässig nivå trots avsaknaden av siffror. Detta har gått alldeles utmärkt kan meddelas efter en snabb blick i förbundets lönestatistik!

Vi tror dock inte att hela arbetsmarknaden är mogen för sifferlösa avtal utan förespråkar istället stupstocksavtal där stupstocken läggs på en så hög nivå som möjligt, med utrymme för att lokalt, efter lokala diskussioner mellan fack och arbetsgivare, kunna göra avvikelser. Innan vi är beredda att träffa ännu modernare avtal, som  Jonas Milton och Almega efterlyser krävs att arbetsgivarna visar ansvar för de avtal som redan träffats och följer de principer vi redan överenskommit!