• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Akademikerförbunden SvD

Var går gränsen för de inhyrda?

Benny Johanssons bild
tors, 2011-04-07 08:07 av Benny Johansson
Anna Öberg skriver i gårdagens SvD en krönika om bemanningsbranschen och de fackliga organisationerna. Det är bra att frågan tas upp till diskussion. Artikeln handlar om LO. Här är några funderingar ur akademikerförbundsperspektivet:

Var går gränsen för de inhyrda? frågar sig Anna Öberg. Till grund för artikeln finns en forskarrapport, som bygger på intervjuer i fyra bemanningsföretag och tre kundföretag (låter som ett lite bräckligt underlag?). Fackklubben hävdade att den inte kunde hantera de inhyrdas problem. LO undersöker nu hur det fackliga arbetet ska gå till.

För LO-förbunden är troligen erfarenhet av att medlemmarna finns i bemanningsföretag av senare datum än vad det är för akademikerförbunden. För akademiker har bemanningsföretag ofta varit en bra väg in på arbetsmarknaden eller  en "tillflykt" i dåliga tider. Så finns det också de som tycker om att vara på olika arbetsplatser, göra insatser och dra lärdomar i olika miljöer. Bemanningsbranschens akademikerbofinkar kan se ut lite hur som helst.

Inom Saco tillämpas examensförbundsprincipen.  Om ett företag hyr in arbetskraft har den ofta  samma utbildningsbakgrund som de som redan arbetar i företaget. Det gör att sannolikheten är stor att såväl anställda som inhyrda tillhör samma akademikerförbund. Redan där finns en grund för samhörighet.

Den lokala akademikerföreningen har emellertid ingen legal rätt att företräda personer som inte är anställda vid företaget. En omorganisations- eller driftsinskränkningsförhandling kan därför bara beröra anställda. Rådgivning kan inhyrd personal naturligtvis få såväl från akademikerföreningen som från sitt förbund. Det är på uthyrningsföretaget som den inhyrde är anställd och de fackliga frågorna hanteras. Fackliga frågor är ju de som rör relationen arbetsgivare - arbetstagare.

En särskild omständighet är de extra svårigheter för facklig verksamhet som finns i bemanningsföretag. Eftersom medarbetarna till stor del är uthyrda och finns i annan verksamhet försvåras personkännedom, informella och formella kontakter som krävs för att driva verksamheten mm. Det är också viktigt att hitta nya vägar att hantera den frågan.