• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

En medlem lämnar förbundet

Benny Johanssons bild
fre, 2013-04-05 10:47 av Benny Johansson
Efter nära 60 års medlemskap lämnade en medlem Civilekonomerna. Det gav upphov till en liten korrespondens och några reflektioner från medlemmen ifråga.

Det kom ett brev till kansliet. Om utträde ur förbundet. Medlemmen ifråga var över 80 år och har varit medlem i nära 60! Det kan man kalla trohet. Jag skrev ett brev, tackade för den långa medlemsperioden, och fick svar. "Det var med stor tvekan jag lämnade förbundet", skriver denna hedersman. "Men eftersom jag halva året vistas utomlands var mitt beslut mindre svårt".

För 60 år sedan var inte ekonomutbildningarna stora till antalet studenter. Antalet lärosäten som gav ekonomutbildning var två - Handelshögskolan i Stockholm och den i Göteborg. Regeringen rekommenderade 1957 att Lund och Uppsala skulle inrätta professurer i företagsekonomi.

Vår medlem, eller f.d. får jag ju säga, blev civilekonom för att han hade flera företagare i släkten och därefter har han haft ledande befattningar i industri och konsultverksamhet. Även det tidstypiskt. De få som utexaminerades knöts till ledningen eller var själva ledningen i företag.

Den verksamhet som förbundet då bedrev var möten, aktiviteter och fester. Vår f.d. medlems första chef var själv mycket aktiv, så jag antar att det var vägen in i verksamheten. Idag skulle vi kalla det att nätverka och odla kontakter.

Ett gott råd från den f.d. medlemmen till dagens unga civilekonomer är att ordna kretsar med sociala aktiveter. De kretsarna bör, geografiskt sett, vara små.

Det är alltid spännande att bli påmind om utvecklingen, och att se att en del saker ändå går igen. Som intresset och behovet av nätverk, som Civilekonomerna idag arbetar med på olika vis.

Civilekonomerna - för en jämställd karriär!