• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Möjlighet till dubbelanslutning upphör

Benny Johanssons bild
mån, 2013-03-18 17:25 av Benny Johansson
I många år har Akademikerförbundens medlemmar inom industrins område kunnat vara medlemmar både i sitt förbund och i Unionen (tidigare i SIF) till priset av en avgift. Skälen för denna särlösning har med tiden tunnats ut. Nu upplever Akademikerförbunden att nackdelarna för medlemmarna överväger.

Det förs en diskussion där begreppen "Facket tycker...", "Facket säger..." eller "Facket gör..." är vanliga. Men - det finns inte ett fack med gemensam ideologi och gemensamma åsikter, även om det naturligtvis finns många gemensamma nämnare.

Akademikerförbunden finns för att tillvarata akademikers intressen. Vi konstaterar att vi har olika syn jämfört med Unionen på betydelsen av akademikers kompetens, karriärutveckling och lön. Civilekonomerna och akademikerförbunden lyfter fram den enskildes egen förmåga att föra sina löneförhandlingar, -/samtal och de avtal vi förhandlar fram beskriver hur en process ska gå till. Till medlemmens stöd har vi den bästa lönestatistiken för akademiker; vi har seminarier i hur man för lönesamtal, vi har material på hemsidan och vi har en individuell service som kan ge fakta och goda råd. [Civilekonomernas jourer får väldigt goda betyg när vi frågar medlemmarna om upplevd service]. Den som får låga eller inga lyft ska ha tydliga anvisningar om vilka brister som finns i vederbörandes sätt att fullfölja sina arbetsuppgifter och därmed en anvisning om hur hen kan komma igen i kommande förhandlingar.

För att kunna driva denna linje på företagen är det viktigt att det är tydligt vilka som är medlemmar i Civilekonomerna och andra Akademikerförbund. Ju fler som väljer vår väg ju lättare är det att åstadkomma en lönepolitik som ligger i tiden.

Synen på kompetensutveckling skiljer sig också. Vi menar att även de som har en akademisk grundutbildning behöver och ska genomgå kompetensutveckling och att individen också har ett ansvar för sin egen kompetensutveckling. Kompetensutveckling ska styras av verksamhetens behov och individens förutsättningar - oavsett om man har en akademisk grundexamen eller inte. Kompetensutveckling ska inte förhandlas utifrån något slags rättvisetänkande.

Det är elva Akademikerförbund som idag har sänt en gemensam uppsägningsskrivelse till Unionen. Möjligheten att vara medlem både i ett Akademikerförbund och i Unionen upphör den 1 juli 2013.

Den gemensamma insatsen från Akademikerförbundens sida visar att det finns en tydlig gemensam uppfattning från Akademikerförbundens sida om behovet av att lyfta akademikernas kunskaper och villkor. Nu är det medlemmarna som ska välja var de känner att de har sina sympatier. Medlemskap i en facklig organisation handlar inte bara om att jämföra medlemsförmåner - det handlar om vilka värderingar som i långa loppet ger bäst resultat för - i det här fallet - akademiker.

Civilekonomerna - förbundet för civilekonomer och ekonomer.