• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Civilekonombloggen upphör

Margareta Söderströms bild
ons, 2013-06-05 11:39 av Margareta Söderström
Benny Johansson, vår förre förbundsdirektör, har nu gått i pension. I och med Bennys pensionering läggs också Civilekonombloggen ner. Förbundet kommer nu istället att satsa på att synas ännu mer på Facebook, Twitter, LinkedIn och andra sociala medier. Vi tackar Benny för alla intressanta inlägg han skrivit under årens lopp.

Korvskivan

Benny Johanssons bild
fre, 2013-04-26 14:12 av Benny Johansson
Pensionsåldersutredningen föreslår åtgärder för att höja det faktiska utträdet ur arbetslivet. Civilekonombloggen funderar kring några aspekter av utredningen.

När jag en gång i tiden var en liten gosse och gick i skolans lägre klasser förekom i läseböckerna sedelärande historier. Ofta handlade de om att fördra fattigdom och upprätthålla sin värdighet och vara nöjd med sin lilla lott. Särskilt minns jag berättelsen om pojken som till sina smörgåsar i skolan bara hade en korvskiva. Han lade den på smörgåsen och sköt korven framför sig. Han njöt av doften och fantiserade kring smaken. Läs mer

Nya fakta kan hjälpa jämställdheten på traven

Benny Johanssons bild
tors, 2013-04-25 15:32 av Benny Johansson
En kvalitativ studie som Civilekonomerna beställt visar på olika sätt att löneförhandla. En annan studie visar att två barn bromsar karriären, men enbart för kvinnorna. Med dessa fakta kan jämställdhetsdiskussionerna föras ett steg djupare.

Under flera år har Civilekonomerna arbetat med att beräkna osakliga löneskillnader och opinionsbilda om dessa i syfte att nå en jämställd karriär. Flera rapporter under åren har visat på oförklarade löneskillnader. Läs mer

Oroande utveckling på arbetsmarknaden.

Benny Johanssons bild
ons, 2013-04-17 11:18 av Benny Johansson
Mörka moln över arbetsmarknaden oroar. Personalchefsindex är ingen munter läsning. En förbättring krävs inför valet 2014. Det är en viktig fråga för regeringen, som lägger olika förslag. Personalcheferna har också idéer om hur fler ungdomar kommer i arbete.

Det räcker att stapla rubrikerna i senaste personalchefsindex för att sinnet ska förmörkas. Sysselsättningsplanerna är på historiskt låga nivåer. 25% av personalcheferna förväntas minska personalstyrkan. Samtliga branscher utom offentlig förvaltning har lägre förväntningar. Stora företag förutspår en minskad sysselsättning framöver. Samtliga regioner förväntas minska sysselsättningen. Läs mer

Mer kvinnligt ledarskap efterfrågas, men cheferna ska vara män

Benny Johanssons bild
mån, 2013-04-15 13:53 av Benny Johansson
Så kan det paradoxala resultatet i en undersökning gjord bland företaget Randstads anställda i 32 länder sammanfattas. Det är tidningen Metro som i fredags berättar om undersökningen.

Women in leadership: still a tough battle är titeln på rapporten ifråga. Resultatet är ganska jämnt vad gäller synen på män och kvinnor. Av de anställda är det 38% som anser att män är mer lämpade att leda företag och 40% anser att kvinnor är mer lämpade. Läs mer

En medlem lämnar förbundet

Benny Johanssons bild
fre, 2013-04-05 10:47 av Benny Johansson
Efter nära 60 års medlemskap lämnade en medlem Civilekonomerna. Det gav upphov till en liten korrespondens och några reflektioner från medlemmen ifråga.

Det kom ett brev till kansliet. Om utträde ur förbundet. Medlemmen ifråga var över 80 år och har varit medlem i nära 60! Det kan man kalla trohet. Jag skrev ett brev, tackade för den långa medlemsperioden, och fick svar. "Det var med stor tvekan jag lämnade förbundet", skriver denna hedersman. "Men eftersom jag halva året vistas utomlands var mitt beslut mindre svårt". Läs mer

God etablering trots lågkonjunktur men den jämställda karriären sackar

Benny Johanssons bild
tors, 2013-03-21 17:17 av Benny Johansson
Civilekonomerna mäter varje år, i samarbete med Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS), hur det gått för de examinerade tre år efter examen. Efter tre år är man etablerad på arbetsmarknaden, många har t.o.m. haft tre arbeten. Några resultat ur rapporten presenteras och kommenteras av Civilekonombloggen.

Undersökningen Tre år efter examen avser situationen 2009. Då rådde det lågkonjunktur. Antalet ekonomstudenter har successivt ökat under en lång följd av år. Nu är det cirka 35 000 som studerar ekonomi. Den naturliga frågan är hur detta påverkat möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Läs mer

Är det fel på lärarna eller är det fel på studenterna?

Benny Johanssons bild
tors, 2013-03-21 16:05 av Benny Johansson
Utbildningsdiskussionen rullar vidare. Studenternas inlärningsförmåga kritiseras av en lärare och studenterna replikerar att lärarnas pedagogiska förmåga är för dålig. När krubban är tom bits hästarna. Med mer resurser till den akademiska utbildningen skulle de pedagogiska möjligheterna öka.

Utbildningsdiskussionen löper vidare. I Metro idag uttalar sig Erik Arroy, ordförande i SFS, under rubriken Studenterna:  det är lärarna som är dåliga. Det gör han nu inte i oträngt mål utan efter ett utspel från högskolelektorn Ebba Lisberg Jensen som uttalat att studenter har svårt att förstå frågor och instruktioner. Studenterna är ovana att citera och vet inte vad begrepp som "inledning" innebär, har hon sagt enligt artikeln. Läs mer

Kan vi bli mer konkurrenskraftiga?

Benny Johanssons bild
ons, 2013-03-20 14:14 av Benny Johansson
Det var frågan när Civilekonomerna bjöd in till utbildningspolitisk debatt. Utgångspunkten var PISA-mätningarna som visar sämre förkunskaper i viktiga ämnen samtidigt som resurserna till ekonomutbildningarna är alltför begränsade. Svaret på frågan var - inte oväntat - ja.

Ett underlag för debatten var en temperaturmätare om lärarnas uppfattning om studenters förkunskaper och studieintresse som Civilekonomerna genomförde i samarbete med Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS).

"De har större social kompetens och lättare att prata inför andra, men på bekostnad av väsentligt lägre kunskapsnivå och ambitionsnivå". Läs mer

Lönepremien för chefer - är den tillräckligt hög?

Benny Johanssons bild
tis, 2013-03-19 16:27 av Benny Johansson
Saco presenterar en utredning om löneskillnad mellan akademikern som är chef och akademikern som inte är chef. Civilekonombloggen relaterar också till data från Civilekonomerna samt jämför med lönestatistik från Ledarna, som presenterats idag.

Den s.k. chefslönepremien uppgår till cirka 30%, vilket motsvarar en löneskillnad på ungefär 10 500:-/mån räknat på genomsnittslönen för icke-chefer. Saco konstaterar detta i en rapport om Chefens lön. Den bygger på data från Saco:s medlemsförbunds lönestatistik. Löneskillnaden är egentligen större, men cheferna har bl.a. i genomsnitt längre arbetslivserfarenhet. När man rensar för sådana faktorer blir skillnaden 10 500:-. Läs mer