• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Ledarskap med ett leende

Benny Johanssons bild
tors, 2013-02-21 14:58 av Benny Johansson
En tidning med leende företagsledare lockar till tankar omkring ledarskapet och dess krav. Kan och ska man gå runt och le? Jaan Grünberg på Uppsala universitet har skrivit och jag har några egna funderingar i frågan.

Ledarskap och chefskap omges av många förväntningar, föreställningar, fakta men också fantasier. Genom den stora betydelse ledarskapet har för att organisationen ska vara framgångsrik och medarbetarna kompetenta, utvecklade och stolta över sin arbetsplats är det inte konstigt.  Men är det förenligt med ledarskap att le?

Frågan kan tyckas konstig, men Jaan Grünberg, som är biträdande professor på Departement of Business Studies vid Uppsala Universitet, väcker den i en artikel i tidningen Mercury, som ges ut av dem.

Det var i ett affärsmagasin som han såg idel leende företagsledare. Han ställer sig frågan - handlar ledarskap idag om att le? Vad betyder det i så fall om man ser ledarskap som ett lycko-projekt? Hans egna erfarenheter om ledarskapets verklighet säger att chefers vardag är ansträngande och fylld med motstridiga krav. Är det skäl att le?

Samtidigt berättar han att artikeln i fråga publiceras i en tidning som finansieras av olika företag som vill visa upp sig som möjliga arbetsgivare för studenter. Och då kan man ju förstås inte gå runt och hänga läpp på fotografierna.

Så, även om ledarskapet innebär mycket positivt och många glädjeämnen, är frågeställningarna sådana att leendet inte ständigt är parkerat i mungipan. Professor Sune Carlsson, en föregångare i management-forskning, fann t.ex. att många ledare hoppas att allt snart  ska komma tillbaks till ett normaltillstånd, när saker och ting ska lugna ner sig lite. Detta kan jag verkligen också vittna om själv. Det tog några år innan jag fick insikten om att allt detta som är så lätt att se som störningar i arbetet faktiskt är själva arbetet. En viktig uppgift som chef är ju också att se till och skapa förutsättningar för att övriga ska kunna fullfölja sina uppdrag så fort, säkert och effektivt som möjligt.

En annan omständighet, enligt Jaan och Sune, är att man som chef inte är ensam om att ha mycket att göra och motstridiga krav. Det är det normala i ledarskapet och bör leda till att man intar en attityd av tolerans och fördragsamhet. Ledaren agerar i så komplexa sammanhang att, hur proaktiv man än är, så kan verkligheten ta oväntade vägar. Var snäll mot dig själv och förvänta det oförväntade, säger Jaan. Har man en realistisk förväntan om vad som kan uträttas så reducerar det risken att bli besviken.

Och i detta ligger också en del av ledarskapets utmaning. Någon uttryckte detta som att ledarskap handlar om "to know what to do when you don´t know what to do". Och bästa grunden för att reagera adekvat när saker är på väg att gå en ur händerna är att vara avspänd och lugn. Då utövar man sitt ledarskap med ett leende.

Civilekonomerna - förbundet för civilekonomer och ekonomer.