• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Låg medelålder bland Civilekonomernas medlemmar

Benny Johanssons bild
tors, 2013-01-10 12:01 av Benny Johansson
Civilekonomerna har unga medlemmar. Det viktiga är inte åldern i sig utan att verksamheten reflekterar medlemmarnas behov. Och behoven växlar under arbetslivet.

Det finns en bild av att de fackliga organisationerna i huvudsak har medlemmar, som är äldre. Nu är ju det inget fel i sig, att bli gammal. Underförstått ligger i den här bilden att de fackliga organisationerna saknar förmåga att förnya sig och därmed inte attraherar de unga.

Och visst är det också så att vissa förbunds medlemskårer är ganska ålderstigna, samtidigt är ju också medelåldern hög inom många yrken. Dessa saker bör jämföras parallellt.

För Civilekonomerna är bilden att vi har unga medlemmar. Och eftersom ekonomutbildningarna expanderat på senare år, bör det också vara så. Inte mindre än 36% av medlemmarna är under 30 år och 48% är mellan 31 och 50 år. Följaktligen är 16% över 51 år. Sen får var och en göra sin egen bedömning av när man är gammal...

Medlemmarnas ålder är inte viktig i sig. Men det är viktigt att Civilekonomernas verksamhet speglar var i arbetslivet medlemmarna befinner sig. Ekonomer gör i många fall snabb karriär och eftersom vi har många unga medlemmar är dessa ofta i den mest karriärintensiva perioden i sitt liv. Då är det viktigt med god medlemsservice, snabb respons kring löner och anställningsvillkor, förbereda studenterna för inträdet på arbetsmarknaden samt ha ett kvalitativt utbud av tjänster som underlättar medlemmarnas karriär - för att ta några exempel. Duktiga ombudsmän hjälper till när det blir ett hack i karriären, eller den ska länkas in på ett annat spår.

I de yngre åren är också frågor kring familj, arbete och karriär stora och viktiga. Strax över 50% av Civilekonomernas medlemmar är kvinnor. Som Civilekonombloggen berättade igår är vårt tema för 2013 "En jämställd karriär". Frågor rörande föräldraledighet är viktiga och förbundets seminarier som handlar om livspussel, balans i livet, well-ness och liknande frågor är oerhört välbesökta.

Saco:s livslöneundersökningar visar precis detta att civilekonomer tillhör de grupper där akademisk utbildning lönar sig jämfört med att ta arbete direkt efter gymnasiet. För att citera rapporten:

"Den högsta avkastningen finns i några relativt stora akademikergrupper som civilingenjörer, civilekonomer, jurister och läkare. I dessa grupper ligger den uppmätta avkastningen i intervallet 1214 procent jämfört med att börja jobba direkt efter avslutat gymnasium."

Åldersstrukturen blir därmed en av faktorerna som gör att vi kan bygga en verksamhet som är relevant för yngre medlemmar. Att Civilekonomerna ökar medlemsmässigt och att vi har en ung struktur är också att se som tecken på att det finns ett behov av oss och en attraktion att bli medlem. Det blir då också glädjande att medlemmarna uttrycker stor nöjdhet med våra jourer (se gårdagens blogg).

Civilekonomerna - förbundet för akademiskt utbildade ekonomer.