• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Kopplingen mellan nyckeltal och kostnadsminskningar är begränsad

Benny Johanssons bild
tors, 2012-12-13 16:36 av Benny Johansson
Professor Sven Siverbo har studerat kostnadseffekter av benchmarking och funnit att kopplingen är begränsad. I vissa fall har kostnaderna ökat.

Det är tidningen Kommunal Ekonomi som redovisar de här överraskande och lite negativa resultaten.

Låt mig först berätta att studien avser nyckeltalsbaserade kostnadsjämförelser och kvalitetsjämförelser samt processbenchmarking (behändigt ord), som innebär att man studerar andra verksamheter i syfte att kopiera/lära av.

Det visar sig att kostnadsjämförelser har inga signifikanta effekter på kommunernas nettokostnader på ett till tre års sikt. Kvalitetsjämförelser har det inte heller. Processbenchmarking däremot har det med en eftersläpning på ett år. Den leder till ökade kostnader.

Varför gör då inte kostnadsjämförelser verksamheten billigare? Här blir det lite av spekulationer, men Sven Siverbo säger att fokus i kommunerna inte hamnar på att ändra verksamheten så att den blir mindre resurskrävande utan på att finna legitima förklaringar till varför verksamheten är så dyr. Tidigare forskning visar också att kvalitetsjämförelser kan leda till en kvalitetsutjämning. De med lägre kvalitet skärper till sig och de med högre kvalitet ser en möjlighet att frigöra resurser till annat. De totala kostnader ändras inte, men kvaliteten i det studerade avseendet sänks.

Processjämförelsernas syfte är till att förbättra verksamheten, vilket i ett senare skede leder fram till behov av mer resurser. Det är forskarnas slutsats till detta fenomen.

Resultaten visar hur viktigt det är med forskning och problematisering. Jämförelser ger insikter och förbättrad kvalitet - bra så. Men naturligtvis måste ekonomin vara under kontroll. Benchmarking är uppenbarligen inte metoden som leder till kostnadsbesparingar. Och bara det är en viktig insikt.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år.