• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

I detta svinde världslopp

Benny Johanssons bild
mån, 2012-12-17 09:22 av Benny Johansson
När redan Gustaf I (Vasa) tyckte att tiden rusade iväg alldeles för fort känner man sig inte så originell som tycker så idag. Men takten kan ju inte ha ökat ända sedan dess? Det förtar inte att år 2012 känns som om det bara rusat förbi. Mycket har uträttats och många bra saker har skett i det upplevda snabba förloppet.

När 2012 gick in hade vi på Civilekonomerna några viktiga saker framför oss. Förbundet skulle fira sitt 75-årsjubileum, en ny förhandlingschef skulle tillsättas, processen att hitta en ny förbundsdirektör påbörjas och helst avslutas, vi ville nå till 40 000 medlemmar och verksamheten skulle ske på en hög nivå. Dessutom behövde vi finna nya lokaler för kansliet.

Det är glädjande att se att allt detta har vi kunnat nå under året. När förhandlingschefen Claes Oldin gick i pension hade Mikael Andersson gått parallellt en tid och vi har fått en smärtfri generationsväxling. Förbundsstyrelsen har haft tempo i arbetet med att hitta min efterträdare och Jens Jacobsson börjar den 1 mars 2013. Vi går parallellt till sista maj. Under hösten nådde vi 40 000 medlemmar och kunde också teckna avtal på nya ändamålsenliga lokaler alldeles i närheten av dagens. Kansliet flyttar i juni.

Verksamheten har haft en stor omfattning och vårt 75-årsjubileum har föranlett extra insatser. En tidningsbilaga där temat var civilekonomens bidrag till samhällsnyttan publicerades tidigt, vi har haft en särskild föreläsningsserie för medlemmar som tillika är chefer och har producerat nyttiga filmer som finns på hemsidan. För att nämna några saker. Av omsorg om medlemmarnas pengar var vår styrelse tidigt noga med att jubileet skulle ske på detta vis - mer medlemsnytta - och inga festligheter på medlemmarnas bekostnad.

Höstens varselvåg har resulterat i fler kontakter med vår medlemsjour och antalet kontakter i år verkar landa på ungefär samma nivå som förra året.

Vid vår årliga mätning bland medlemmarna om nöjdheten med förbundets jourer fick vi återigen högst betyg hittills när man lägger ihop "nöjd" och "mycket nöjd". Det är verkligen glädjande och ett gott kvitto på att kansliets anställda har goda kunskaper och hög servicevilja.

Karriärmagasinet Civilekonomen utvecklas ständigt och har under året blivit fördjupad och mer omfattande. Det är mycket läsvärde mellan omslagen.

Den här betraktelsen blir bara ett hastigt svep över några viktiga händelser. Samtidigt har det varit avtalsrörelser, förberedelser för nya sådana, seminarier och nätverk har bedrivits på ett stort antal orter i landet och vår karriärverksamhet ger många medlemmar perspektiv på arbetslivet och karriären. Inte minst vår mentorsverksamhet är värd reklam med kvalificerade mentorer som delar frikostigt av sin erfarenhet. Studerandeverksamheten utvecklas och antalet studerandemedlemmar är imponerande högt.

Så med allt som sker får jag kanske ödmjukt ansluta mig till Gustafs åsikt att det är ett svinde världslopp och att det nästan är svårt att komma ihåg allt som sker under ett år i det vi upplever som ett ständigt stegrat tempo.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år!