• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Utmaningar för svensk ekonomutbildning

Benny Johanssons bild
tors, 2012-11-29 16:30 av Benny Johansson
Detta blogginlägg är en direkt fortsättning på det föregående, som beskriver vad som utmärker de tio bästa europeiska Masters of Management. Det krävs en resursförstärkning och det finns flera viktiga utmaningar. Hög kvalitet på utbildningen handlar inte bara om individerna och den internationella arbetsmarknaden. Det handlar om att företag och myndigheter utvecklas och att ekonomer efterfrågas på den nationella arbetsmarknaden.

Utifrån beskrivningen av vad som utmärker de bästa utbildningarna drar Civilekonombloggen slutsatser för de svenska ekonomutbildningarna. Även detta underlag bygger på det anförande Allan Malm, professor och Senior Vice Dean höll på konferensen Den Framtida Civilekonomen för en månad sedan. Det saknas inte utmaningar!

I Sverige är undervisningstiden 6-8 timmar i veckan, medan den på de 10 bästa skolorna är 18 - 22 timmar per vecka. Handledning och karriärplanering är en viktig del av utbildningen, men i Sverige finns lite tid för det. I Sverige består utbildningen av ämneskurser som läggs efter varandra, medan man internationellt har fokus på integration. Reality Based Learning är en viktig del av utbildningarna, men i Sverige har vi små resurser för detta. Slutsatsen är given. För att hålla internationell konkurrenskraft krävs en resursförstärkning till ekonomutbildningarna.

En annan stor skillnad är att de europeiska topputbildningarna satsar på internationalisering. Det handlar om studentutbyte, lärare från andra länder, double degrees m.m. Även i detta avseende har svensk ekonomutbildning en utmaning.

Hållbar utveckling och socialt ansvar är givna inslag i de tio bästa europeiska utbildningarna. "Behövs det helt nya doktorandutbildningar" frågade Allan Malm. Eller kan vi utbilda/transformera våra forskare och lärare. Funderingarna vittnar om att det finns mer att göra på dessa viktiga områden. Det handlar också om att förmedla en ny syn och känsla för företagens roll i samhället.

Det saknas inte utmaningar. Tyvärr är känslan att regeringen är kallsinnig inför vikten av en nödvändig kvalitetsförstärkning.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år.