• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Två erfarna rävar delar med sig

Benny Johanssons bild
mån, 2012-11-05 17:57 av Benny Johansson
Det fackliga medlemskapet är inte bara en möjlighet att få del av service, stöd och support. Fackliga organisationer är föreningar och styrs av medlemmarna. Ute på arbetsplatserna finns akademikerföreningar. Inom staten kallas de Saco-S-föreningar. Civilekonombloggen har intervjuat två medlemmar som är verkliga trotjänare i det fackliga arbetet inom Skatteförvaltningen.

Roger Castefelt är ordförande för hela Saco-S i Skatteverket, och började sitt fackliga arbete "lite djupare" 1991. Lars Falck trädde in redan 1988 och har sedan 1991 varit ordförande i styrelsen för Älvsborgs län. Det är två mycket erfarna lokala förtroendemän som delar med sig av sina erfarenheter. Båda sitter också i Saco-S representantskap, som är förhandlingsorganisationen Saco-S högsta beslutande organ.

Hur länge har ni arbetat i Skatteförvaltningen, frågar Civilekonombloggen lite inledande mjukt?

Båda har varit i Skatteförvaltningen i 36 år. Roger kom från Götaverken, men flyttade till Kristianstad på grund av en liten kärlekshistoria. Den blev inte lika långvarig som relationen till Skatteförvaltningen.

Vad var det som fick er att ta fackliga uppdrag?

Roger hade ett intresse från början, som gjorde att han inte var svårövertalad. Lars kom in mer av en tillfällighet - en kollega var tänkt som ledamot i styrelsen, men slutade på myndigheten. Lars tillfrågades och tackade ja.

Har det fackliga engagemanget varit en nackdel för karriären?

Båda svarar unisont "nej" på frågan. Roger lägger till att han istället gjort en karriär inom facket. Han sitter med i det mesta man kan vara med i. Han är ordförande för Saco-S Skatteverket, ordförande i föreningen för Skatteverket söda regionen, sitter i Civilekonomernas fullmäktige (vilket Lars också gör), Saco-S representantsak (det gör Lars också) och i Civilekonomernas utskott Profession och utbildning. Lars för sin del är med i Civilekonomernas Arbetsmarknadsutskott. Så de båda har insyn och kan påverka i många olika sammanhang.

Vad har de fackliga uppdragen tillfört er?

Lars: Information, kunskap och förståelse för hur den politiskt styrda myndigheten fungerar, om samhällsutveckling och människan/medlemmen som arbetskraft, är några viktiga delar.

Roger: Mig har det tillfört många och värdefulla mänskliga kontakter både bland medlemmar och chefer. Allt från den lilla människans bekymmer till att genom dialog med arbetsgivaren driva utvecklingen av verksamheten framåt. Det har varit väldigt utvecklande för mig som person. Jag har haft fördelen att få arbeta på flera plan.

Kan ni rekommendera unga medlemmar att ta på sig uppdrag?

Roger säger att han verkligen kan det. Man skall se det som en merit att man arbetat fackligt. Man tillförs insikter och kunskaper som man har tillgodo i karriären i övrigt. Man behöver kanske inte alltid arbeta heltid som facklig.

Lars är också positiv och säger: "Absolut - en tid fackligt arbete under arbetslivet borde många fler pröva på".

Och skälen är goda. Den kunskap man får om verksamheten, arbetsrätt mm; möjligheten att göra skillnad för medlemmarna; kontaktnätet som man bygger inom och utom verksamheten är väldigt goda skäl för att engagera sig.

Två viktiga personer lämnar nu över sina uppdrag till nya personer. De kan göra det i trygg förvissning om att de gjort stora insatser för Skatteverket och för Saco-S medlemmar och i sina engagemang för Civilekonomerna. Civilekonombloggen framför sitt Tack!

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år.