• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Svensk ekonomutbildning jämfört med de 10 bästa i Europa

Benny Johanssons bild
tors, 2012-11-29 15:50 av Benny Johansson
För att skapa en svensk akademisk ekonomutbildning av hög internationell kvalitet är det viktigt att jämföra sig med goda exempel. Civilekonombloggen beskriver vad som kännetecknar de 10 bästa i Europa.

Utbildningsfrågor diskuteras ofta enbart på det nationella planet. Samtidigt talas det om att svensk utbildning ska klara sig bra i ett internationellt perspektiv. Regeringen vill se Nobelpristagare, låt vara att de tycks nöja sig med sådana inom medicin och kanske fysik. Men det är viktigt för alla utbildningsinriktningar att göra jämförelser internationellt.

Allan Malm, professor och Senior Vice Dean på Ekonomihögskolan i Lund har gjort just en sådan benchmarking, som han presenterade på konferensen Den Framtida Civilekonomen för en månad sedan. Det är de 10 bästa Masters of Management i Europa, som han har jämfört.

Hur lång tid är en master?

Längden på masterprogrammen varierar på de studerade skolorna från 10 till 18 månader. Tolv eller arton verkar vanligast. " Man får leta länge om man ska hitta masterprogram som omfattar 2 års teoretiska studier" kommenterar Allan Malm.

Praktik

Alla program erbjuder praktik i företag som del av programmet. I flertalet program är det obligatoriskt. Därutöver uppmuntrar man till ett praktikår mitt i utbildningen och/eller att man arbetar deltid medan man gör sitt examensarbete.

Karriär

Bra skolor lägger ner möda på att hjälpa studenterna till ett första arbete som passar deras förmåga. Karriärplanering är en integrerad del i utbildningen. Anställningsbarhet, begynnelselöner och lön tre år efter examen är viktiga kriterier för en god ranking.

Internationalisering

Andelen internationella studenter är mellan 30 och 70%. Andelen lärare från andra länder är mellan 30 - 50%. Det finns goda samarbeten för studentutbyte eller för att möjliggöra "Double Degree" med universitet i andra världsdelar. Dessutom har de 10 lärosätena goda kontakter med företag för praktik, rekrytering och forskningssamarbete.

Hållbar utveckling och socialt ansvar

Alla topprankade skolor vill verka för socialt ansvar och för hållbar utveckling. De flesta (7 stycken) är medlemmar i PMRE, som är ett samarbete mellan UN Global Contact och ett antal organisationer för Business Schools.

Så ser skillnaderna ut. Mycket av detta är ljuv musik i öronen på oss som verkar för en högkvalitativ akademisk ekonomutbildning. Jag återkommer med Allan Malms summering om utmaningar för svensk ekonomutbildning.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år