• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Intresse styr valet av utbildning

Benny Johanssons bild
tis, 2012-11-20 10:33 av Benny Johansson
Adecco har gjort en karriärundersökning. Den visar att intresset väger tungt när unga gör sitt utbildningsval. På Adecco verkar man vara lite förvånade över resultaten. Civilekonombloggen är det inte.

Undersökningen visar att 37% väljer utbildning efter hur arbetsmarknaden ser ut, enligt artikel i SvD: Intresset väger tungt. Resten har ingen kunskap om förutsättningarna eller bryr sig. Projektledaren på Adecco uttrycker förvåning: "Vi trodde nog att studenterna skulle titta mer på hur arbetsmarknaden ser ut vid valet av utbildning, men det är en tydlig trend att de unga väljer mer efter intresse".

Civilekonombloggen är inte lika förvånad och ser några goda skäl för det:

Prognoser över arbetsmarknaden är just prognoser och verkligheten kan se annorlunda ut än när prognosen gjordes. Ett närmast övertydligt exempel är IT-kraschen, som kom snabbt och närmast som en blixt från klar himmel. Alla som valt IT-utbildningar efter alla glättiga prognoser kom istället ut till en mycket kärv arbetsmarknad. Det slog istället på intresset, så fortfarande vid mitten av 2000-talet hade man för få utbildade och sökande. Jag tror att de lärdomarna bidrog till att företagen behöll mycket av sin utbildade arbetskraft i nedgången 2009.

Ett bra exempel är också ekonomutbildningarna. De har expanderat kraftigt och många prognosmakare har under åren varnat för en överutbildning. Från Civilekonomernas sida har vi inte settmörkt på situationen och vår studie Tre år efter examen visar att ekonomstudenterna får arbete. De som skulle avstått från att läsa efter intresse hade missat en stor möjlighet i livet och dessutom hade arbetslivet gått miste om hängivna personer.

Bygger man på intresse och arbetsmarknaden är kärv när man studerat klart finns andra vägar att gå i första hand. En är att komplettera sin utbildning genom att bredda den, att fördjupa sig i t.ex. ett språk eller att skaffa sig färdigheter som inte ingår i universitetsutbildningen. En annan väg är att bygga erfarenheter av förenings- eller arbetsliv och att där bygga vidare på det kontaktnät man skaffar under studietiden.

Individerna blir nog trots allt lyckligast till gagn för arbetslivet om man läser det man har intresse för.

Civilekonomerna - samlar Sveriges Ekonomer i 75 år.