• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Arbetsgivare och arbetstagare ser olika på skälen för att ta ett nytt jobb

Benny Johanssons bild
tis, 2012-11-13 10:01 av Benny Johansson
Arbetsgivare och arbetstagare ser olika på vad som gör att en individ byter arbete. Lön kommer högst hos arbetstagarna, men arbetsgivarna tror inte att lönen har så stor betydelse.

Civilekonombloggen har fått ta del av resultat av en intressant undersökning från Poolia, som presenterades på konferensen Den framtida Civilekonomen nyligen. Den visar att bra lön och utmanande arbetsuppgifter är de viktigaste kriterierna för att ta ett nytt jobb. Men arbetsgivarna tror att det är på annat vis.

Poolias undersökning vänder sig till över 1 000 arbetstagare och 500 arbetsgivare. Det är alltså ett omfattande grundmaterial, som ligger till grund för resultaten.

Arbetsgivarnas tre bästa argument för att attrahera kompetent personal är utmanande arbetsuppgifter (41%), bra arbetsmiljö (36%) och utforska/lära sig nytt (20%). På fjärde plats från slutet kommer bra lön (9%) och nummer två från slutet förmåner (7%).

Det intressanta är att ställa dessa uppfattningar mot svaren från arbetstagarna. Då säger 56% att bra lön är ett av de tre viktigaste kriterierna för att ta ett nytt arbete. Utmanande arbetsuppgifter är tvåa med 44% och bra chef+erkänsla och uppskattning får 43%. Bland arbetssökande är det färre som anger lön som en av de viktigaste faktorerna (37%).

Den här undersökningen är intressant därför att den så tydligt lyfter fram vikten av bra lön som morot för att byta arbete. Det hävdas ofta att den faktorn inte är så viktig, men det torde då snarast återspegla arbetsgivarens förväntning eller kanske snarare förhoppning.

Lägger man samman resultaten ser man att arbetsgivarna underskattar tjänstemännens värdering av lön och bra chefer och att de överskattar vikten av bra arbetsmiljö.

Rörlighet på arbetsmarknaden är bra. Om resultaten av denna undersökning tas ad notam och löneinstrumentet används aktivt kan rörligheten säkert komma att öka.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år.