• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Kompetens - en fråga i tiden

Benny Johanssons bild
fre, 2012-10-26 15:57 av Benny Johansson
Det rör på sig när det gäller kompetensutveckling. Sverige ska klara den internationella konkurrensen med ökad kompetens. Vem ska stå för utvecklingen av den befintliga arbetskraften? Hittills verkar många arbetsgivare mer inriktade på att avveckla än att utveckla sin personal.

Synen på arbetskraften ändras över decennierna. På 40-talet drev SAF, LO och andra en kampanj mot hoppjerkor. Det var lätt att anställa och säga upp personal, men det fanns gott om jobb så även arbetskraften var mycket rörlig.

När kunskapsinnehållet ökade även i arbetarnas värld fanns intresse att knyta dem fastare till arbetsplatsen. Man slapp på så sätt onödiga upplärningskostnader. Att anställa sågs som en investering, som skulle betala sig. Det blev mer positivt att vara trotjänare.

Idag har pendeln svängt igen. Omvärlden är naturligtvis också mer föränderlig, vilket skapar krav på anpassning och flexibilitet. Samtidigt kan det upplevas lite märkligt att den tid som präglas av en debatt om brist på arbetskraft och svårigheten att få tag på rätt kompetens samtidigt kännetecknas av att många arbetsgivare mest pratar om att de vill att det ska vara lättare att göra sig av med personal. Fler och fler företag använder personal från bemanningsföretag.

Om man ser kompetensutveckling som en kostnad och anser att den är för hög kan ju alternativet vara att byta personer. Ser man att det finns ett värde i att medarbetarna kan företagets kultur, kunder, struktur mm är kompetensutveckling en viktig del för en god kompetensförsörjning. Samtidigt mår naturligtvis alla parter bra av en rimlig rörlighet på arbetsmarknaden.

Som tur är ser många det så. Det förs just nuförhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och PTK om omställning och turordningsregler. Kompetensutveckling är ett viktigt inslag i de förhandlingarna.

Eftersom kompetensutveckling ofta är något man inte hinner i goda tider och inte anser sig ha råd med i dåliga är det bra med fokus på frågan. Utveckling gynnar både individ och företaget vederbörande arbetar på och bör också rimligen kunna medverka till att minska inlåsningseffekter.

Den kompetensutveckling som arbetsgivaren betalar för är av naturen den som anses vara bra för företaget. Vill individen utveckla sig utanför de ramarna blir det svårt - det kan vara kostsamt och det är inte självklart att man kan ta/få ledigt från arbetet om det skulle krävas. Kompetenskonton kan vara ett bra sätt att underlätta finansieringen av kompetensutveckling. Konstruktionen av dessa är viktig eftersom erfarenheterna av att bygga upp stora fondsystem inte är enbart positiva.

Kompetensutveckling behöver alla även den sområkar ha en akademisk utbildning i bagaget. Civilekonomerna betonar individens eget ansvar för sin kompetensutveckling, och anser det självklart att arbetsgivare satsar på återkommande kompetensutveckling.

Insatser av kompetensutveckling på ett företag bör växa fram i de utvecklings- och lönesamtal som ska föras årligen. Det kan också vara en bra idé att redan i anställningssituationen prata om kompetensutveckling och om möjligt försöka reglera den i sitt avtal.

Det är viktigt att inte bygga upp omfattande system och administrativa strukturer. Kompetensutveckling är ingen rättvisefråga som ska fördelas lika mellan de anställda. Det är verksamhetens behov som ska vara styrande för den företagsfinansierade kompetensutvecklingen.

Civilekonomerna - samlar Sveriges ekonomer i 75 år.