• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Intensiv och viktig höst

Benny Johanssons bild
tors, 2012-08-30 13:49 av Benny Johansson
Sommaren är över. En del säger att de inte ens upplevt den. Arbetssverige har börjat rulla på som vanligt. För oss på Civilekonomerna ser vi fram mot en intensiv och viktig höst när det gäller verksamheten.

Höstarna är av någon anledning alltid extra sprängfyllda med verksamhet. I denna blogg ska jag skriva om något av allt vi har framför oss.

Mässor

Två viktiga mässor deltar Civilekonomerna i. Den ena är Career Days på Globen 7 - 8 september. Där finns möjlighet att träffa företag som vill rekrytera civilekonomer. Nästa mässa är redan 19 - 20 september när Civilekonomerna deltar i Ekonomimässan i Kista. Där kommer det att vara fokus på kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Vi ser framför oss en diskussion kring kompetensutveckling under hösten. Den handlar om finansiering - individens,  företagens och statens roll för denna. Akademiker betalar själva för sin grundläggande universitets-/högskoleutbildning. I ett föränderligt arbetsliv finns det krafter som anser att kompetensutveckling därför i första hand ska komma andra grupper till del. Akademikerna har ju redan en utbildning, anser de. Det behövs därför andra röster som hävdar att akademiker också behöver kompetensutveckling för att behålla sin anställningsbarhet.

Civilekonomerna har ett bra erbjudande till medlemmarna när det gäller karriärservice. Verksamheten pågår kontinuerligt under hösten. Förbundets mentorer träffas redan imorgon för en årlig konferens med aktuella frågor och gemensamma diskussioner.

Avtalsrörelser

På grund av det osäkra ekonomiska läget har de senaste avtalen som slutits i den privata sektorn på central nivå varit ett-åriga. Inom stat och kommun har vi tillsvidareavtal. Avtalen är viktiga för att de skapar ramarna för lönebildningen på den lokala nivån. Civilekonomerna är anhängare av den princip som varit gällande under senare år, nämligen att den internationellt konkurrensutsatta sektorn genom sina förhandlingar definierar det löneutrymme som kan tas ut utan att landets konkurrenskraft undermineras - det s.k. märket.

Detta är långt ifrån självklart. Vi har sett på senare tid hur framför allt LO-förbunden har en väldig spännvidd i sina åsikter. Det finns också starka krav från olika grupper som anser sig vara felavlönade. Allt måste lösas inom ramen för "märket". Frestelserna är stora på många håll att verbalt ansluta sig till tanken, men i praktiken arbeta för att den sätts ur spel.

Avtalsrörelsen 2012 är i sitt slutskede och samtidigt börjar förberedelserna för avtalsrörelsen 2013. På grund av situationen med de ett-åriga avtalen blir förhandlandet nästan kontinuerligt. Detta är mindre bra ur flera aspekter. Det blir lätt så att viktiga frågor skjuts framåt. Eftersom förhandlingar sker branschvis men ändå ska hålla sig inom märket ser avtalen i slutändan förvillande lika ut. Även om många branschfrågor naturligtvis diskuteras under förhandlingarna. I längden kan man undra om det är rätt att använda resurserna på detta vis. Det är frågeställningar som nu kommer att vägas in i höstens utvärderingar.

Civilekonomerna får också många frågor från medlemmarna om rimlig lön för olika arbetsuppgifter och har, tack vare att medlemmarna är duktiga på att fylla i den årliga löneenkäten, ett bra material för att kunna svara på sådana frågor. 

Professionsfrågor

Civilekonomerna arbetar också med olika rapporter. Vi räknar med att kunna presentera en spännande sådan senare i höst. En intressant debatt i utbildningsfrågor är just nu i sista planeringsfasen. Civilekonomernas nätverk och olika grupper arbetar vidare. Vår utredning om Lön efter utbildning och kompetens arbetar vi vidare med för att eliminera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Civilekonomerna 75 år

För 75 år sedan bildades Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer, som blev en föregångare till det som idag är Civilekonomerna. Jubileumsåret har inneburit en del extra aktiviteter, bl.a. har en särskild seminarieserie för medlemmar som är chefer pågått under våren. Även nu under hösten sker en del aktiviteter och v. 37 kommer en lansering att äga rum.

Nu blev detta långt, men är ändå bara ett urval av allt som sker. Jag kommer säkerligen att återkomma till olika delar av detta vad det lider.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.