• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Rapport från Almedalen

Margareta Söderströms bild
tors, 2012-07-05 07:25 av Margareta Söderström
I går hade Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation ett seminarium i Almedalen. Temat var hur den svenska ekonomutbildningen står sig i ett internationellt perspektiv.

Allan Malm från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har gjort en internationell jämförelse som inte faller ut till Sveriges fördel. De svenska ekonomstudenterna får mellan 6-8 lärarledda undervisningstimmar per vecka jämfört med 16-18 i andra länder. Undervisningen sker i storföreläsningar med liten tid för individuell handledning vilket leder till att den internationella konkurrenskraften minskar. Och internationell konkurrens blir viktigare och viktigare i takt med att globaliseringen ökar och rekryteringen till många tjänster blir mer global. En slutsats blir att effektiviteten i vårt utbildningssystem kan bli betydligt bättre om tiden utnyttjas mer koncentrerat. Eller som en student uttryckte det – ställ högre krav på oss studenter så att vi ägnar oss åt våra studier. Det är inte rimligt att man ska kunna arbeta halvtid eller mer vid sidan av sina heltidsstudier, särskilt som det finns en tendens att ständigt förlänga studietiden för olika examina.

Men det debatteras mer än ekonomutbildning här i Almedalen. Även om debatt är ett starkt ord, de flesta är rörande överens om frågeställningarna och dess lösningar. På ett seminarium ställdes frågan om arbetsmarknaden rymmer både gamla och unga och självklart enades debattörerna om att alla måste få en plats så att man kan försörja sig. Men den hårda verkligheten visar att så inte alltid är fallet. Då blir jag imponerad över Fryshusets insatser för att fånga upp de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden och som riskerar att hamna i ett permanent utanförskap. Det är härligt att höra om engagemanget och de konkreta åtgärderna som görs istället för de politiskt korrekta förslagen på olika åtgärdsprogram som ofta känns väldigt luddiga.