• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Oförklarade löneskillnader ökar inom flera branscher

Benny Johanssons bild
fre, 2012-06-29 14:21 av Benny Johansson
Civilekonomerna har återigen undersökt förhållandet mellan kvinnors och mäns löner. Resultatet redovisas i en ny rapport, som också belyser effekten av föräldraledighet. Grundmaterialet är Civilekonomernas löneenkät till medlemmarna.

Civilekonomernas uppfattning är att kvinnor och män ska dela inflytande och ansvar inom alla områden, i alla yrken och befattningar, samt få lika lön för lika eller likvärdiga arbeten. Vi ser därför allvarligt på de oförklarade löneskillnader som kommer fram i vår undersökning Lön efter utbildning och kompetens. Vi kommer  självfallet att fortsätta att syna och ifrågasätta rekryterings- och lönesättningsprocesser som ger upphov till fortatt lönediskriminering. Dialogen med olika arbetsgivarorganisationer kommer också den att fortsätta. Undersökningsresultatet är också ett viktigt redskap för medlemmarna själva i sina löneförhandlingar.

Vår undersökning visar att en anledning till löneskillnader mellan män och kvinnor är att män i högre utsträckning finns representerade på de högsta befattningarna och kvinnorna i lägre befattningar. Skillnader i ålder och det förhållandet att kvinnor i större utsträckning arbetar i branscher och arbetsområden där genomsnittslönerna är lägre är förklaringar till löneskillnaderna. Särskilt allvarligt ser vi på det faktum att det inom vissa avtalsområden finns stora löneskillnader inom olika befattningar.

De oförklarade löneskillnaderna har inom flera avtalsområden, till skillnad från fallet på sektorsnivå, ökat under tidsperioden 2005-2011. Det är både oförståeligt och oacceptabelt. De oförklarade löneskillnaderna har bl.a. ökat inom avtalsområdena Sveriges verkstadsindustrier, Svensk Handel och Telecom. Inom IT har inga större förändringar skett mellan åren, de oförklarade löneskillnaderna var år 2011 kvar på samma nivå som åren 2005

och 2008. Inom Industri och kemi, stat, kommuner och landsting hade de oförklarade löneskillnaderna minskat mellan åren 2005-2011.

Inom avtalsområdena Svensk Handel och Sveriges verkstadsindustrier var effekterna av befattning och erfarenhet större än i övriga avtal. Inom dessa avtalsområden var dels andelen kvinnor på högre chefspositioner lägre än i övriga avtal och branscher. Dessutom var kvinnornas medelålder lägre än männens medelålder både i jämförelse med männen i samma bransch och totalt sett. Stora skillnader på 10-14 procent i medianlöner mellan kvinnor och män inom befattningar kan konstateras inom dessa avtal både för

Även inom avtalsområdet bank kan vi konstatera ökande oförklarade löneskillnader. Inom bankbranschen var medelåldern relativt jämn mellan könen. Likaså var befattningsskillnaderna relativt små. År 2011 hade kvinnorna 45 procent av chefsbefattningarna inom branschen.

Det finns mycket information att hämta i Civilekonomernas senaste rapport. Tyvärr finns det mycket arbete att utföra för att uppnå det självklara: Lika lön för lika eller likvärdiga arbeten! Några branscher har en hemläxa att göra!

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer, inklusive revisorer, i 75 år.

chefsbefattningar och för projektledarbefattning/handläggarbefattning.