• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Het debatt om kvalitetsutvärderingen

Margareta Söderströms bild
fre, 2012-05-25 08:52 av Margareta Söderström
I går arrangerade Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation ett seminarium om utvärderingen av ekonomexamina. Med i panelen fanns representanter från utbildningsdepartementet, Högskoleverket, näringsliv, politiska partier och studenter.

Den första punkten som diskuterades handlade om den utvärderingsmetod som använts. Man har valt att enbart utvärdera examensarbetena, vilket några av deltagarna tyckte var en för begränsad del av utbildningen. Men de flesta ansåg ändå att dessa gott representerar kvaliteten i den utbildning som bedrivs – ska examensarbetet bli bra behöver grunden läggas redan den första terminen. Sen framhölls det från Högskoleverkets sida att resurserna inte räckt till att göra en mer omfattande granskning!

 Och frågan om resurser till utbildningen kom självklart upp i diskussionen. Vi vet att många studenter klarar av att studera heltid parallellt med ett arbete. Då kan man stilla undra vilka krav det är som ställs på studenterna. Det behövs ökade resurser så att lärosätena har råd med fler lärarledda timmar och ett större effektivitetstänkande så att resurserna utnyttjas bättre. Både Björn von Sydow (s) och Mikael Svensson (m), som deltog i en av panelerna, höll med om behovet av mer resurser. Från oppositionens sida var man konkret och vill satsa 300 miljoner. Detta låter som mycket pengar men utslaget på hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga området blir det inte så mycket per skalle. Och hur resurserna används bestämmer lärosätena själva, vilket betyder att det inte nödvändigtvis skulle användas till ekonomutbildningarna eller till att öka den lärarledda undervisningstiden.

 En annan självklar fråga var hur stor betydelse utbildningens längd har för kvaliteten. Vi vet att det råder stor förvirring bland studenterna om vilken utbildning och examina man ska satsa på. Anna Renvall, student från Handelshögskolan i Göteborg, lyfte problemet med att studenterna primärt får sin information från lärosätet. Och där handlar det ofta om att det är fem år som gäller. Från arbetsgivarhåll är dock inte längden avgörande utan kvaliteten. Längre utbildning medför inte per automatik högre kompetens eller högre lön.

Från Civilekonomernas sida har vi länge arbetat för att studenterna ha alla valmöjligheter – 3, 4 eller 5 års studier. De ska också få tydlig och opartisk information om utbildningen. Frågan är om studenterna kommer att ta till sig den nu genomförda kvalitetsutvärderingen och om den kommer att påverka deras val av studier och studieort. Ytterligare en fråga blir då vilka konsekvenser detta får, om lärosäten kommer tvingas lägga ner sina ekonomprogram eller slå ihop sina påsar med andra. Oavsett utgången anser förbundet att det viktigaste är att utbildningskvaliteten hålls på internationellt konkurrenskraftig nivå.