• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Föräldralediga kvinnliga chefer gynnas lönemässigt

Benny Johanssons bild
tis, 2012-05-08 15:36 av Benny Johansson
Civilekonomerna har undersökt hur föräldraledigheten påverkar karriären för våra kvinnliga medlemmar. Undersökningens svarsfrekvens var 57%.

Att föräldraledighet bromsar karriären för många kvinnor får Civilekonomerna ofta signaler om. Det är naturligt eftersom det är när medlemmar behöver vår assistans som de hör av sig. Vi blev därför nyfikna på hur det ser ut för medlemmarna som helhet och gjorde en postal enkät.

Glädjande nog visar det sig att kvinnor som har en chefsposition inte nödvändigtvis hamnar i sämre läge eller bemöts negativt vid föräldraledighet. Runt 60% uppgav att beskedet att de skulle vara föräldralediga togs emot positivt. Kvinnor i chefsbefattning, men utan personalansvar, uppgav i 84% av fallen att de bemötts positivt.

När det gäller löner anser var tredje kvinna utan chefsbefattning att föräldraledigheten påverkat löneutvecklingen negativt. Däremot säger bara 16% av de kvinnliga cheferna samma sak. Skulle ett chefskap vara ett sätt att minska risken för en sämre löneutveckling vid föräldraledighet? I så fall finns det en bra väg att vandra för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män!

Dessa data återges av CFO World, som också citerar vår utredare Sara Lindberg.

Ibland glömmer man bort att arbetet med att påverka attityderna till föräldraledighet och karriär har pågått länge och förhoppningsvis gett vissa resultat. För många år sedan (första halvan av 90-talet för att vara sanningsenlig), när jag som ombudsman hade ansvar för jämställdhet och kvinnliga nätverk i förbundet, mötte jag en äldre direktör i den skogliga branschen. Han drev den då lite djärva ståndpunkten att föräldraledighet inte var ett hinder i verksamheten. Han menade att männen deltog i ledarskapskurser över längre tid och var frånvarande från arbetet, men att det inte sågs som ett bekymmer. Längre frånvaro som är känd i förväg går att planera för var hans tes.

Hans och andras insatser har förhoppningsvis lett oss till mer rimliga synsätt. Nu väntar vi med spänning på den analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som förbundet gör för tredje gången. Det finns anledning för Civilekonombloggen att återkomma till ämnet.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.