• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Sex lärosäten har bristande kvalitet i ämnet nationalekonomi

Benny Johanssons bild
ons, 2012-04-25 16:07 av Benny Johansson
Högskoleverket har granskat kvaliteten på ekonomutbildningarna. Hela Ekonom-Sverige väntar med spänning på resultatet. Idag släpptes en rapport om ämnet nationalekonomi. Handelshögskolan i Stockholm har fått det högsta betyget. 10 lärosäten får omdömet "hög kvalitet" och sex stycken "bristande kvalitet".

Den nu genomförda utvärderingen avser kandidatprogrammen.  På Högskoleverkets hemsida går det att se resultaten för varje lärosäte. De sex lärosäten som får omdömet "bristande kvalitet" är Högskolan i Dalarna, Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

I Högskoleverkets utvärdering har studenter, avnämare och akademi medverkat. Det är en modell som Civilekonomerna förespråkar. Det är inte ovanligt att studenterna glöms bort när utvärderingar ska göras och det menar vi är fel.

Den här utvärderingen kan leda till kännbara effekter för de lärosäten som fått omdömet bristande kvalitet. Högskoleverket kan dra in examenstillståndet om förbättring inte sker. Vi välkomnar att fokus nu sätts på kvaliteten i ekonomutbildningarna och välkomnar att Högskoleverket är konsekventa i den fortsatta hanteringen.

De utbildningar som fått goda vitsord kommer säkerligen att använda detta i sin marknadsföring. Däremot kommer med största sannolikhet inte bristerna att marknadsföras. Studenterna får därför svårt att välja "rätt" utbildning. Blivande studenter och studenter måste medvetandegöras om att lärosäten har olika kvalitet och uppmuntras att ta reda på dessa.

Schablonbilder finns när det gäller kvalitet i ekonomutbildningen. De utmanas nu och det är väldigt spännande. Men resultaten måste spridas!

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år.