• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Framtidens ledarskap

Benny Johanssons bild
tors, 2012-03-01 11:21 av Benny Johansson
Framtidens ledarskap var temat för Kontaktmannakonferensen 2012 arrangerad av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation och utförd av en duktig projektgrupp inom Söfre på Södertörns högskola under ledning av Louise Grape.

Att uttala sig om Framtidens ledarskap är inte lätt. Men kraven på ledarskapet följer av den näringslivsutveckling som man kan förvänta sig. Globalisering och internationalisering fortsätter och ställer krav på att vara kontaktbar inte bara på svensk kontorstid. 

Tempot ökar och det medför krav på snabbhet. Tiden för reflektion blir lidande.

Snabbheten går igen. Ett intressant projekt på Stockholms universitet handlar om kontorslandskap, ledarskap och hälsa.  En av utmaningarna för ledarskap i kontorslandskap är att grupprocesser snabbas på. Konflikter eskalerar därmed snabbare än i andra kontorstyper. Det medför att en ledare i kontorslandskapsmiljö (härligt ord) måste vara uppmärksam,  närvarande och agera snabbt.  Om de cheferna kommer att trivas bäst i öppna landskap ska nu vetenskapen undersöka.

Ledarskapet måste sannolikt tydligare förhålla sig till de anställdas värderingar. Inte minst när bristen på arbetskraft gör att konkurrensen om densamma ökar. Arbetssökande väljer arbetsplatser där värderingarna stämmer överens med deras egna. Det kan handla om hållbar utveckling och etik, men också hur ledarskapet utövas och den människosyn som finns. Gestaltad t.ex. i synen på kompetensutveckling.

Ledarskapet beror också på vilken typ av företag man är i. Ett stort industriföretag, statlig myndighet, kommunal förvaltning eller tjänsteföretag - lite olika krav ställs. Just tjänstesektorn växer. En utvecklingstendens, enligt professor Eric Giertz (för övrigt omnämnd i Civilekonombloggen 23 januari ), är att arbetsställen med få anställda med homogen bakgrund ökar. Det ställer sina krav på ledarskap att vara främst bland jämlikar.

Det man med säkerhet vet är att ledarskapet kommer att förändras, men hur det förändras kommer att bedömas olika från tid till tid. I det ovan sagda kan man också ana sig till ökande krav på och utmaningar för ledarskapet. Då är det bra att vara medlem i Civilekonomerna, som redan idag har en tredjedel av medlemmarna som är chefer. Chefers och ledares väl och ve är en av våra viktiga uppgifter.

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år