• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Överskott på ekonomer 2020?

Benny Johanssons bild
mån, 2012-01-30 14:35 av Benny Johansson
Länsstyrelsen i Stockholm har presenterat en prognos för länet där de räknar med att det blir ett överskott av ekonomer fram till år 2020. Prognoser bygger på antaganden och framskrivningar. De är därför kvalificerade bedömningar. Vi har mött prognoser tidigare som predikar överskott av ekonomer, men hittills har verkligheten sett annorlunda ut. Ekonomers arbetsmarknad breddas och prognoserna kommer på skam.

Det går mestadels relativt bra för ekonomer på arbetsmarknaden.  Det visar de årliga uppföljningar som Civilekonomerna gör tillsammans med landets lärosäten och publicerar i rapporten Tre år efter examen. År 2007 hade 92 procent av ekonomerna arbete inom sex månader efter examen,   detta trots att Statistiska Centralbyrån (SCB)  i sin Arbetskraftsbarometer säger att det då fanns god tillgång till nyutexaminerade ekonomer.  SCB refererar till bedömningar från arbetsgivarhåll, som framhåller att det däremot råder brist på yrkeserfarna sökande.

SCB:s Arbetskraftsbarometer säger att på såväl ett som tre års sikt bedömer arbetsgivarna att antalet anställda med ekonomutbildning kommer att öka.

Detta gäller nu hela landet och inte specifikt Stockholm. Stockholm är en stor och viktig avnämarregion för ekonomer. Hittills har arbetsmarknaden för ekonomer varit bättre i Stockholmsregionen än på andra håll i landet.

SCB talar om ett till tre års sikt. Om tre år är det 2015, sen är det fem år kvar till 2020, som Länsstyrelsens prognos sträcker sig till. Naturligtvis finns det alltid en risk att ekonomutbildningen fortsätter att användas som en arbetslöshetsregulator och att Länsstyrelsens prognos infrias. Att använda en del av de medel som idag används för ekonomutbildningarna till att minska antalet platser och höja kvaliteten i utbildningen skulle i det läget verkligen vara ett Kinder överraskningsägg som gynnar alla parter. Även om det skulle gå ut över Länsstyrelsens prognos.

 

Civilekonomerna - hemvisten för Sveriges ekonomer i 75 år