• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Företagande i fokus

Benny Johanssons bild
mån, 2012-01-23 10:43 av Benny Johansson
Akademisk utbildning är till nytta för entreprenörer, konstaterade Jonas Gabrielsson på Saco:s konferens "Så skapar vi tillväxt". Det passar väl in i de utvecklingstendenser som professor Eric Giertz, rektor för KTH Executive School, ser för tjänstesektorn.

Saco-förbunden, bland dem Civilekonomerna, har ett stort antal medlemmar som är egna företagare. I en forskningsrapport "Akademikern som företagare" framgår motivet: viljan att bli sin egen chef och en längtan efter en frihet att själv bestämma över sin arbetstid.

Akademiker har inte alltid setts som typiska entreprenörer, men Jonas Gabrielsson som är lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet slår hål på den myten. Hela 94 procent av heltidsföretagarna i studien arbetar med det de är utbildade för. Akademisk utbildning ger inte bara faktakunskaper utan också analytisk förmåga. I rollen som entreprenör har man nytta av båda.

Allt detta får nu sägas vara ganska lyckligt när man lägger ihop det med de utvecklingstrender professor Eric Giertz ser för tjänstesektorn. Han menar bl.a. att effektiviseringen av den breda tjänstesektorn, såväl som etableringen av nya produktbolag rymmer nyckeln till tillväxt. Det rimmar i sin tur väl med vad näringsminister Annie Lööf (C), sa på Saco-konferensen, när hon menade att innovationsbegreppet måste breddas. Lika väl som att handla om teknik kan det handla om tjänster inom den offentliga sektorn.

Eric Giertz pekar på att den kvalificerade uppdragsverksamheten sysselsätter fler och fler. För att få fler framgångsrika verksamheter pekar han på "kedjor" som en utvecklingstrend, bl.a. för konsulter. På så vis kan stordriftsfördelar skapas och också förutsättningar för effektivisering.

När det gäller att bygga upp ett strukturkapital är timdebiteringen ett stort hot, eftersom den motverkar möjligheten att bygga upp ett strukturkapital. Därför finns det risk att svenska företag konkurreras ut av företag från andra länder, som har andra debiteringssystem.

"Spindlar" kallar Eric Giertz  kommersiella nätverksbyggare som knyter samman en mängd olika mer eller mindre fristående aktörer. Dessa är nyckelspelare i det moderna tjänstesamhället.  Spindlarna är av flera slag, som t.ex. mäklare och förläggare.

Tjänstesektorn omfattar redan idag en stor del av ekonomin. 2 300 000 svenskar träffar slutkunden varje dag. Utvecklingen går framåt och delar av tjänstesektorn växer i olika grad. Möjligheten för akademiker att bli sin lyckas smed finns i ökande utsträckning. Ändå behöver fler få upp ögonen för utvecklingen och trenderna. Det kan skapa fler affärsidéer och genererar såväl personlig tillfredsställelse som tillväxt.