• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Även prestigeuniversitet i USA ger kurser utanför kärnämnena

Benny Johanssons bild
mån, 2012-01-16 17:38 av Benny Johansson
"Flumkurser" kallas understundom kurser där nyttan och kopplingen till en students studieinriktning inte upplevs som solklar av betraktaren. De har också pekats ut som ett svenskt fenomen.

Nu berättar Högskoleverket att det högt ansedda Yale University i USA ger en kurs i "Nightlife Culture". Kursen innehåller föreläsningar om arbetet som disc jockey, fältstudier i New Yorks nattliv mm. Kursledaren säger att "... it´s not just about getting drunk. It´s about the history of it; the Harlem cabarets, understanding race, gender, sex, prohibition and the law".

Hur populär kursen har blivit framgår inte.

Nu har väl New York mer att komma med i detta ämne än vad svenska städer har. I Stockholm skulle det möjligen finnas tillräckligt med nattliv att fördjupa sig i. Visserligen finns kanske känslan att många studenter har ingående kunskaper i ämnet redan. Men tanken är kanske snarare att locka dem som är mer obekanta med universitetsvärlden och studentlivet?

En motsvarande kurs i Sverige skulle kanske kunna sorteras in i försöken att öka arbetslivsanknytningen av den högre utbildningen? Eller kanske det snarare är fritidsanknytningen den tar fasta på?

Ja, fantasierna kan bli ganska många när man funderar vidare på möjliga (eller omöjliga) ämnen för olika kurser.