• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Humaniora ska rädda ekonomerna

Benny Johanssons bild
tors, 2011-12-22 08:22 av Benny Johansson
Kriserna i ekonomin avlöser varandra. Finanskris, eurokris - och vad kommer sen? Ekonomernas rykte får sig samtidigt en törn. Blickarna riktas mot grundvalen för ekonomernas yrkesutövning - utbildningen.

Bara humaniora kan få ekonomin på rätt väg igen är rubriken på gårdagens understreckare i SvD. Den är mycket läs- och tänkvärd! En rapport från Stanforduniversitetet citeras. Den menar att en bred humanistisk bildning ses som en nödvändig resurs i samtiden, som också varje ekonomistuderande borde få som en integrerad del i sin grundutbildning.

Lars Engwall är professor i Uppsala sedan 1981. Han har utkommit med andra upplagan av en uppskattad bok: Mercury meets Minerva. Merkurius är ju köpmännens gud i romarnas gestaltning. Minerva har vandrat i sin bana, men krönte den med att bli vishetens gudinna. (Vem skulle inte vilja avsluta sin karriär så?) Hon avbildas ofta med en uggla (tänk på det gamla uppslagsverket med ugglan på baksidan).

Diskussionen om ekonomutbildningen har under året pendlat från att den ska vara mest matematisk till att också betona värdet av "liberal arts".

I förbundets policydokument "Den ideala ekonomihögskolan" (som antogs 1995) pläderade Civilekonomerna för vikten av liberal arts. I arbetet på 2000-talet för en sammanhållen civilekonomexamen såg vi ett värde av de "strimmor" som kunde skapas, t.ex. för att studera - men inte minst reflektera - kring etik och etiska frågeställningar.

Den ekonomiska vetenskapen rör sig i en så oerhört komplex värld att alla parametrar sällan kan identifieras och prognosticeras. Så är det också i naturvetenskapen där upptäckter kan ske av en slump, som penicillinet. När vetenskapen inte kan vara exakt träder psykologin in. Och vetenskapsmän påverkas av alla  andras åsikter och tolkning av fakta, likaväl som av själva fakta.

Därför behövs kunskap om historien. Psykologi och litteraturstudier ger oss inblick i psykologiska reaktioner och beteendemönster. Sociologin lär oss om grupper och individen. Vi behöver alla en grundval för en självständig reflektion av oss själva, vår samtid och framtid. Studier av formler och kontoplaner är inte den enda grunden för en framgångsrik yrkesframtid.

Jag läste ett uttryck som har fastnat i mitt medvetande, och som jag förgäves sökt förklaringen till: Minervas uggla flaxar helst i skymningen.

Min tanke är nog snarare att Minervas uggla behöver röra upp dammet i lärosalar och på arbetsplatser snart sagt lite när som helst på dygnet!