• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Avtal klara utan konflikt

Benny Johanssons bild
mån, 2011-12-12 16:43 av Benny Johansson
Årets avtalsförhandlingar på industrisidan har präglats av att parterna stått ovanligt långt ifrån varandra. Det har inte bara gällt parternas yrkanden och bud, utan det har handlat om hela den ekonomiska analysen. Länge såg det ut som om någon form av konfliktåtgärder var oundvikliga. Nu blev det - tidigt imorse - avtal utan konflikt. Avtalet ger 3,0 procent på 14 månader.

Konfliktvapnet skall alltid användas med väldigt stor försiktighet. Det gynnar det fortsatta samarbetet mellan parterna att ett avtal kunde tecknas utan konfliktåtgärder. Tidpunkten för en konflikt - både vad gäller konjunktur och tid på året - är dessutom dålig.

Arbetsgivarsidan tycker att det blivit en dyr uppgörelse i förhållande till den ekonomiska utvecklingen. Ulf Bengtsson, som är ordförande för Sveriges Ingenjörer, säger: Vi är glada att vi nu har kunnat teckna avtal som vi dels räknar med kommer att ge medlemmarna välförtjänta reallöneökningar, dels utgör ett realistiskt märke för den svenska arbetsmarknaden.

Uttalandena speglar de åsiktskillnader som hela tiden funnits mellan parterna. Arbetsgivarsidan valde att skriva på för att ett avtalslöst läge bedöms förödande.

Industrins avtal är inte viktigt enbart för de 300 000 anställda. Industriavtalet innebär att industrin vill vara löneledande och lönenormerande. Det är i den internationellt konkurrensutsatta sektorn som utrymmet för vad samhällsekonomin tål ska förhandlas fram. I det avseendet fyller det nu framförhandlade avtalet en viktig roll. Alltför låga nivåer hade ökat risken för att andra områden skulle förhandla fram högre avtal. Tar man på sig ledartröjan får man också arbeta för att klungan hänger med. Det bör det nya avtalet kunna leva upp till.