• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Omdiskuterade regler föremål för förhandlingar

Benny Johanssons bild
tors, 2011-11-03 11:24 av Benny Johansson
PTK och Svenskt Näringsliv inleder förhandlingar om ett flertal viktiga frågor. Civilekonomerna är medlemmar i PTK och därför berörs medlemmar i företag med kollektivavtal av förhandlingarnas resultat. Men det är ingen lätt resa som nu börjar.

Att Svenskt Näringsliv länge propagerat mot turordningsreglerna är väl känt. Många miljoner har lagts ner och metoderna har många gånger varit ytterst diskutabla. En gemensam rapport Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal presenterades i juni av PTK och Svenskt Näringsliv.

Inom PTK drog vi slutsatsen av rapporten att företagen inte upplever turordningsreglerna som ett stort problem. Svenskt Näringsliv har pekat på att företag upplever att de förlorar kompetens genom dagens regelverk.

Från PTK:s sida finns det andra frågor, som är viktiga. Omställning, dvs den goda verksamhet som Trygghetsrådet bedriver för att uppsagda tjänstemän ska få nytt arbete, är så framgångsrik att den bör utvecklas. Visstidsanställda tjänstemän omfattas inte idag, vilket PTK vill ändra på. PTK har också argumenterat för att personer som blir uppsagda på grund av ohälsa ska kunna omfattas av omställning.

Kompetensutveckling blir allt viktigare. Den enskilde har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling. Det är lätt att inte prioritera den i vardagen. När företagen går bra saknas tid, när de går dåligt saknas pengar. Pröva att avtala om framtida kompetensutveckling redan när du anställs!

Nu ska parterna förhandla i dessa viktiga, känsliga och laddade frågor. Det vore väldigt bra för en fortsatt konstruktiv samverkan mellan parterna om de går att lösa. Det kräver nya avtal. Det kan också kräva nya synsätt. Kompetens som blir fel på en arbetsplats kan vara väldigt rätt på en annan. Trygghetsrådet gör här utmärkta insatser.

Även omställningsavtalet har tidigare varit föremål för attacker från arbetsgivarhåll. Om en överenskommelse ska kunna träffas måste det finnas övertygande utfästelser att nästa led i arbetsgivarnas strategi inte är att montera ned den, i så fall, nyss träffade överenskommelsen.

Förhandlingar innebär alltid ett givande och ett tagande. Med det förarbete som gjorts och de komponenter som nu är föremål för förhandling finns förutsättningar att en gemensam lösning ska kunna nås.