• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa måste uppmärksammas mer!

Benny Johanssons bild
ons, 2011-10-12 15:32 av Benny Johansson
Högt arbetstempo, ständiga deadlines och känslan av att alltid kunna göra allt bättre är utmärkande för en Civilekonoms vardag. Civilekonomerna har gjort en undersökning bland medlemmarna som visar att 80 procent har haft fysiska ohälsosymptom under senaste året.

Undersökningen är nu inne i en slutlig bearbetningsfas, men Dagens Nyheter har idag uppmärksammat några av resultaten i artikeln Civilekonomer jobbar sig sjuka.

En fjärdedel av kvinnorna och en femtedel av männen anser att de inte alls tror sig kunna fortsätta arbeta som de gör utan att det får en negativ påverkan på deras hälsa. Det finns ett samband med arbetsbelastning eftersom 70 procent anser att de har alldeles för mycket att göra och 65 procent drar in på lunchen för att hinna med sitt jobb. Sömnproblem förekommer hos en fjärdedel.

Ökad tillgänglighet och ökat tempo kännetecknar dagens arbetsliv. Arbetsrelaterade mejl och samtal sköts när som helst på dygnet, inte bara mellan 8 och 17. Det är också viktigt för att företagen ska kunna hänga med i konkurrensen.

För att utvecklingen ska vara hållbar och människorna inte slitas ner i förtid måste det samtidigt vara så att ledarskapet i företaget ges möjlighet att se och ingripa så att arbetsbelastningen kan prioriteras och tid ges för återhämtning.

Undersökningen ger stoff för många andra slutsatser. De kommer vi att återkomma till. Civilekonomerna har också många medlemmar som är chefer och det är viktigt att arbeta för att de får möjlighet till att vara ledare fullt ut i sina organisationer. Det finns en tendens att se personalansvaret i chefsrollen som mindre viktig. Så är det inte. Det är viktigt att chefer och medarbetare på alla nivåer får tid till återhämtning och kunna ha en dialog när arbetsbördan är för hög.

Personalen är vår främsta resurs, brukar det heta. Blir  den sjukskriven som en följd av en alltför pressad arbetssituation är den knappast det.