• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Regeringen ser hot vid horisonten

Benny Johanssons bild
tis, 2011-09-20 14:11 av Benny Johansson
Årets budgetproposition är redan ordentligt genomlyst och diskuterad - innan den föreläggs riksdagen. Regeringen förväntar sig sämre tider och föreslår mer pengar till Arbetsförmedlingen. Till de kontroversiella förslagen hör sänkningen av restaurangmomsen.

Arbetslösheten väntas stiga nästa år, från 7,5 procent till 7,8 procent. En ökande arbetslöshet gör det också svårare för långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Regeringens förslag ska ses mot den bakgrunden. Inom Civilekonomerna kan vi konstatera en uppgång av nyarbetslösa i augusti månad.

Åtgärder måste finnas i form av kvalificerad rådgivning för akademiker, snabba insatser för att förhindra långtidsarbetslöshet, gärna praktikplatser och särskilt fokus på invandrarakademiker som kan bidra till att stärka företagens kontaktnät med andra länder.

"Vi kan inte äta oss ur krisen", kommenterar Saco:s ordförande Göran Arrius förslaget om sänkt restaurangmoms. Från Civilekonomernas håll ser vi gärna att pengarna istället används för att vi även i framtiden ska kunna ha mat på våra bord.

Sverige behöver ökade satsningar på forskning och utveckling i små och medelstora företag. En skatterabatt för forskning och utveckling i små och medelstora företag samt skatteavdrag upp till en nivå som finns i jämförbara länder för privata donationer för forskning anser vi är vägar som gynnar utvecklingen av Sverige som kunskapsnation och som gör att vi stärker oss i den internationella konkurrrensen. Det är märkligt hur regeringen bitit sig fast (sic!) vid förslaget om sänkt restaurangmoms där flertalet bedömare är mycket tveksamma om effekterna.

Givet ett visst reformutrymme finns flera andra angelägna projekt att satsa på. Att avskaffa den så kallade värnskatten, som många bedömare anser är direkt skadlig för ekonomin, är en sådan åtgärd. Att prioritera resurser till utbildning är en annan.

Om det aldrig blir politiskt opportunt att investera i framtiden genom satsningar på utbildning och forskning  som ger direkt effekt på sysselsättningen på både kort och lång sikt finns det anledning att bli bekymrad över framtiden!