• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Låga befattningar bromsar kvinnors löneutveckling

Sara Lindbergs bild
ons, 2011-09-07 15:03 av Sara Lindberg

Medlingsinstitutet konstaterar i sin rapport att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat inom samtliga sektorer mellan åren 2005-2010. För tjänstemän inom privat sektor, där många av civilekonomernas medlemmar är anställda, har dock löneskillnaderna på 5 år endast minskat med 0,5 procent och kvinnors lön i procent av mäns lön är knappt 90,7 procent.

Man kan vända och vrida på förklaringsmodeller och variabler för löneskillnaderna mellan män och kvinnor. De många beräkningarna förvirrar dock snarare än förklarar män och kvinnors kompetens och avancemang i arbetslivet. En viktig metod för att minska de osakliga löneskillnaderna är tydliga, konstanta och könsneutrala lönekriterier. Ett annat viktigt perspektiv i denna jämställdhetsdebatt är befattningsskillnadernas betydelse för män och kvinnors olika löner.

Omkring 30 procent av civilekonomernas medlemmar är chefer. För att komma åt de oförklarade löneskillnaderna krävs bl.a. att vi synliggör, följer upp och även vågar ifrågasätta den rekryteringsprocess som resulterar i att män i större utsträckning än kvinnor rekryteras och befordras till de högre chefsbefattningarna.

I Civilekonomernas rapport Lön efter kompetens 2009 konstaterar vi att 82 procent av VD:arna är män. Bland högre chefer och på gruppchefnivå är andelen män 60 procent.

En intressant utveckling är att andelen kvinnliga gruppchefer inom privat sektor har ökat från 49 procent till 58 procent mellan åren 2005-2009. Det är en positiv utveckling som visar att kvinnorna har flyttat fram sina positioner. Att bli gruppchef är ett viktigt steg för befordran till mellanchef och högre chef.

Osakliga löneskillnader måste fortsätta att följas upp, inte minst mellan parterna på lokal nivå. Till våren följer förbundet upp utvecklingen med en ny rapport ” Lön efter kompetens”. Rapporten är ett viktigt underlag i avtalsrörelsen och i de samtal som förbundet för med medlemmar och förtroendevalda.

/ Sara