• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Efterfrågan på ekonomer är fortsatt stark

Sara Lindbergs bild
tors, 2011-09-22 15:46 av Sara Lindberg
Det behövs ibland en motvikt till Arbetsförmedlingens ständigt förstämda prognos för ekonomer. Civilekonomernas årliga rapport visar att civilekonomer är efterfrågade på arbetsmarknaden både i hög- och lågkonjunktur.

 
 
I dagens DN  (http://www.dn.se/ekonomi/ekonomen-jag-finns-i-en-framtidsbransch) intervjuas en ekonomstudent om hur denne ser på möjligheten att få jobb efter studierna. Studenten, som är färdigutbildad om knappt två år, är hoppfull och tror det är en tidsfråga innan arbetsgivarna börjar rycka i honom. Expertkommentaren från Arbetsförmedlingen går däremot i moll. Experten påstår att marknaden för ekonomjobb är mättad och att arbetsmarknaden för ekonomer är konjunkturkänslig.
 
I över tio år har Civilekonomerna i samarbete med lärosätena undersökt arbetsmarknadsläget för utexaminerade ekonomer. Mellan åren 1995 och den senaste rapporten för examinerade år 2007 har andelen ekonomer som fått jobb inom sex månader efter avslutad utbildning varierat mellan 82 och 92 procent. Mellan 35 och 50 procent av civilekonomerna blir t.o.m. erbjuden jobb före avslutad utbildning. De flesta blir erbjuden tillsvidarejobb. Mellan 77 och 83 procent svarar att de har en tillsvidareanställning. Sist men inte minst så har cirka 20 procent en chefsbefattning redan tre år efter examen.
 
Studentens bedömning i frågan är tillsynes mer rimlig än expertens.I skrivande stund är årets enkät på väg ut till landets civilekonomer som examinerades år 2008.  
 
/ Sara Lindberg
Utredare