• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Ett decennium av framgång

Benny Johanssons bild
tors, 2011-03-31 13:39 av Benny Johansson
Anna Ekström är att gratulera till utnämningen som Generaldirektör för Skolverket. Hon kan se tillbaka på ett framgånsrikt decennium för Saco och Saco:s medlemsförbund. Nu startar en viktig process för att få en ny ordförande för akademikerfederationen.

Saco och dess förbund har vuxit stadigt under sin existens. De senaste 10 åren, med Anna Ekström som ordförande, är inget undantag. Ökat medlemstal och ökad fokusering på akademikernas bidrag till näringsliv och offentlig verksamhet  har givit  Saco och förbunden en bas för ökat fokus i samhällsdebatten. Anna Ekströms person har möjliggjort en högre utväxling av denna grundförutsättning.

Anna Ekström har  varit en lyckad företrädare för Saco. Hon är kommunikativ och kan förklara svåra sammanhang. Samtidigt som hon tydligt gett uttryck för Saco:s och Saco-förbundens partipolitiska oberoende  och förbundens individfokus (det konsultativa arbetssättet, som det kallades internt inom dåvarande Civilingenjörsförbundet) har hon lika tydligt och med starka argument värnat parternas integritet och den svenska modellen. Anna är inte rädd att säga ifrån när det behövs och har alltid "på fötter". Hon har visat att det går att förena ett service-tänkande med styrkan av att sluta sig samman i akademikerförbunden.

Få personer har ett sådant kontaktnät som Anna. Dessutom har hon en personlig relation till väldigt många olika människor - från den enklaste förbundsdirektör till aktiva i Saco-föreningar på landets arbetsplatser samt inflytelserika toppolitiker. De sistnämnda såväl i Sverige som internationellt. Att hon älskar det Saco hon nu lämnar har också visat sig i hennes vilja att medverka vid möten i lokala Saco-föreningar trots att det naturligtvis alltid är en stark kamp om uppmärksamheten i en Saco-ordförandes kalender.

Det kommer förhoppningsvis bli tillfälle att uttrycka vår tacksamhet till Anna. Nu riktas blicken mot det på senaste tid så hårt medialiserade föreningsorgan som kallas valberedning. Hur ska profilen på en kommande Saco-ordförande se ut? Vilka personer finns som kan fylla den? Det är stora stövlar som ska fyllas!