• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/civiense/public_html/sites/all/modules/contrib/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Arbetslöshetsförsäkringen lovar mer än den håller

Benny Johanssons bild
tors, 2011-02-17 19:01 av Benny Johansson
Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska ge 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet. Genom den fiffiga konstruktionen med ett tak för dagpenningen blir det allt färre som idag verkligen har 80 procent av inkomsten. Bara en liten minoritet - mindre än 4 procent - av före detta heltidsarbetande får idag den nivån.

Det är Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, som publicerat en rapport om Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011.

Om ersättningen skulle följt med löneutvecklingen skulle den vara 30 procent högre. Det är mycket pengar som arbetslösa förlorar.

Det är svårt att förstå att konstruktionen får fortleva. Om nu ansvariga anser att arbetslösa inte bör få 80 procent av sin inkomst i ersättning bör i så fall rimligen en ny procentsats beslutas och kommuniceras!

Idag lever många i tron att de ska få en högre ersättning än vad de får. Det ekonomiska uppvaknandet vid en arbetslöshet kan bli mycket brutal för individerna. Naturligtvis skadar det också förtroendet mellan medborgaren och staten, när löfte och verklighet misstämmer.

Arbetslöshetsersättningen bör snarast åter bli 80 procent av tidigare inkomst.

Medlemmar i Civilekonomerna har en inkomstförsäkring som ger den som uppfyller villkoren att få arbetslöshetsförsäkring 80 procent av inkomsten upp till 80 000:-. Det är ett skydd som har räddat många ur en prekär situation när arbetslösheten överraskat.